Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Folk har lav tillit til rovdyrforskning

En ny undersøkelse viser også hvem som er mest skeptisk, skriver forskning.no.

– Vi ønsket spesielt å kartlegge hvordan tilliten til rovviltforskningen var i samfunnet siden vi ofte opplever utsagn som tilsier at forskernes resultater blir mistrodd, sier forsker Magnus Barmoen ved Høgskolen i Innlandet.

Barmoen har nylig fått publisert en vitenskapelig artikkel om resultatene i det vitenskapelige tidsskriftet European Journal of Wildlife Research.

Med hjelp fra Norstat ble det gjennomført en spørreundersøkelse der fem tilfeldige personer i 422 kommuner deltok. Totalt 2110 personer svarte på en rekke spørsmål og tolket forskjellige utsagn.

Annonse

Da dataene tikket inn, var hovedkonklusjonene krystallklare.

– Vi fant lavere tillit til rovdyrforskning sammenlignet med annen forskning, for eksempel innen medisin. Mens omtrent 80 prosent var enige eller svært enige i uttalelsene om å ha tillit til medisinsk vitenskap, var tallet bare 58 prosent for vår forskning, sier Barmoen.

Undersøkelsen viser at rovdyrforskning også havner lavere enn klimaforskning, som i utgangspunktet scorer relativt lavt på tillit.

– Generelt fant vi lavest tillit til forskning på store rovdyr blant eldre menn, folk med lavere utdanningsnivå, de som har mistet dyr til rovdyr, blant noen jegere og blant de som er redde for rovdyr, sier forskeren.

Neste artikkel

Nok en rettsstrid om hva Stortinget egentlig har ment