Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flomrammede fikk 72,8 millioner i naturskadeerstatning

Til sammen ble det betalt ut 80 millioner kroner i naturskadeerstatning i 2018.

I 2018 ble det behandlet 567 søknader om statlig erstatning etter naturskader. I et normalår behandler direktoratet et sted mellom 1200 og 1500 søknader. Den store skadeårsaken i 2018 var flom. Bildet er fra flommen i Luster. Foto: Wenche Scanke Eikum
I 2018 ble det behandlet 567 søknader om statlig erstatning etter naturskader. I et normalår behandler direktoratet et sted mellom 1200 og 1500 søknader. Den store skadeårsaken i 2018 var flom. Bildet er fra flommen i Luster. Foto: Wenche Scanke Eikum

I alt ble det tildelt 79,9, mill. kroner i statlig erstatning etter naturskader i fjor. Hele 91 prosent av søknadene som ble behandlet skyldtes flom, skriver Landbruksdirektoratet.

Flomrammede fikk i 2018 72,8 mill. kroner i erstatning. Oppland er det fylket med flest søknader om statlig naturskadeerstatning i 2018 med 97 saker.

Oppland og Sogn og Fjordane

Hedmark ble utsatt for flom i mai, og de som søkte erstatning her fikk tildelt til sammen 16,9 millioner kroner.

Annonse

Oktoberflommen rammet mange i Oppland og Sogn og Fjordane, og per 1. februar 2019 er ikke alle søknadene ferdigbehandlet, siden fristen for å søke er tre måneder etter at naturskaden har skjedd. 2018-statistikken må derfor sees i lys av dette.

Veier og dyrka mark

I 2018 var det skader på veier og dyrka mark som ga mest i erstatning fra den statlige naturskadeordningen. Veiskader utgjorde nesten halvparten av sakene.

I 2018 var det betydelige flommer både i Hedmark, Oppland og Sogn og Fjordane. Tallet på søknader var likevel blant de laveste sammenlignet med de siste 15 årene.

– I et normalår behandler vi et sted mellom 1200 og 1500 søknader, så fjoråret ligger langt unna dette med i alt 567 behandlede saker, sier seksjonssjef Gunn Eide i Landbruksdirektoratet.

Neste artikkel

Når ikke målet om oppkjøp av 40 millioner liter