Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere nordmenn bekymret for tap av natur

For syv år siden visste nordmenn mindre om naturmangfold og var mindre bekymret for tap av naturmangfold enn EU-borgere. Nå har dette snudd.

– Så å si alle (97 prosent) i Norge mener i dag at det er viktig å stanse tap av naturmangfold fordi vår velferd og livskvalitet er avhengig av natur og naturmangfold. Vi ser også at oppslutningen for å gjennomføre ulike tiltak for å beskytte naturmangfoldet har økt siden 2014, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet gjennomførte i 2014 en spørreundersøkelse for å kartlegge befolkningens kunnskap om naturmangfold. Undersøkelsen viste at nordmenn var mindre bekymret for tap av naturmangfold og følte seg dårligere informert om naturmangfold enn innbyggerne i EU.

Når Kantar nå har gjennomført undersøkelsen på nytt har trenden snudd:

Annonse

Sju av ti oppgir at de vet hva naturmangfold betyr. Sverige er det eneste landet i EU hvor flere svarer at de vet dette.

En større andel av befolkningen mener at de fleste kartlagte påvirkningsfaktorene utgjør en større trussel mot naturmangfoldet i 2020, både sammenliknet med 2014 og sammenliknet med nye tall fra EU.

Åtte av ti mener mulig utryddelse av arter og ødeleggelse av økosystemer i Norge er alvorlig.

– I Norge er vi så heldige at vi har mye natur og jeg opplever at nordmenn har et stort hjerte for naturen. Den økte interessen for temaet og de alarmerende rapportene som er publisert de siste årene har nok også bidratt til mer kunnskap om tap av naturmangfold i befolkningen, sier Hambro. (NTB)

Neste artikkel

Bondelaget vil ha fortsatt høstpløying