Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere finske ulver kan komme til Norge

Ulvebestanden i Finland vokser og flere ulver etablerer seg vest i landet. Det kan være godt nytt for ulvene i Skandinavia som lider av innavl.

Ung ulvetispe ved Tunhovd. (Foto: Arne Nævra, Rovdata)
Ung ulvetispe ved Tunhovd. (Foto: Arne Nævra, Rovdata)

Rovdata etablerer et stadig tettere samarbeid med finske viltforskere og forvaltningspersonell om overvåkingen av ulv. Sist vinter ble det registrert til sammen 57 flokker og revirmarkerende par i vårt naboland i øst. Det er en økning på 16 prosent i antall flokker og 23 prosent i antall par bare siden i fjor, skriver Rovdata i en pressemelding.

Bestandsstørrelsen ved starten av årets registreringsperioden (1. nov i Finland) ble anslått til 309-393 ulver, som er nesten 50 prosent høyere enn den anslåtte bestandsstørrelsen i 2017 (213-273), da bestanden begynte å vokse.

Flytter vestover

Ulveflokker (store sirkler) og revirmarkerende par (mindre sirkler) registrert i Finland, mars 2021. Grønn = dokumentert flokk eller par; Oransje= sannsynlig flokk eller par; Rød = usikker flokk eller par. Kartet er hentet fra Heikkinen m.fl. Rapport 39, 2021; Viltforskningsinstituttet LUKE; Helsinki.
Ulveflokker (store sirkler) og revirmarkerende par (mindre sirkler) registrert i Finland, mars 2021. Grønn = dokumentert flokk eller par; Oransje= sannsynlig flokk eller par; Rød = usikker flokk eller par. Kartet er hentet fra Heikkinen m.fl. Rapport 39, 2021; Viltforskningsinstituttet LUKE; Helsinki.

– Overvåkingen i Finland viser at ulvebestanden i landet er i vekst. Fordelingen av ulv i landet er også endret. Mens det tidligere var et høyere antall ulverevir i øst, nær grensen mot Russland, finner vi nå en større andel av bestanden i vestlige deler av Finland, forklarer Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata.

Annonse

Sist vinter ble det registrert 8-10 familiegrupper i den nordvestlige delen av ulvens utbredelsesområde i Finland. Den nærmeste familiegruppen ble registrert i underkant av 200 kilometer fra riksgrensen mellom Sverige og Finland.

Flere immigranter til Norge og Sverige

Bestandsveksten i Finland kan være godt nytt for den innavlede skandinaviske ulvebestanden, som trenger flere immigranter som etablerer seg og får ulvevalper.

Med jevne og ujevne mellomrom kommer det immigranter inn i Nord-Skandinavia, men kun et fåtall av disse tar seg hele veien ned til den reproduserende delen av bestanden i sør. Sist gang det skjedde var høsten 2019 da den såkalte Elgåulven vandret inn. Etter å ha blitt flyttet to ganger, har han nå etablert seg og fått valper i Aurskog-Høland og omkringliggende kommuner.

– Data på antall immigranter til Skandinavia de siste 10 årene kan tyde på at veksten i Finland har stor betydning for hvor mange ulver som vandrer inn til Sverige og Norge. De siste fem årene (2016-2020) har hele 14 immigranter fra øst blitt registrert i Skandinavia mot bare fire i den foregående femårsperioden (2011-2015) da bestanden i Finland var lavere, forklarer Flagstad.

Styrker samarbeidet

Fra en prognosemodell som anvendes i Finland forventes det fortsatt vekst i den finske bestanden, som kan bety at tilfanget av immigranter til Skandinavia vil kunne opprettholdes i årene framover.

– Rovdata deltar i etableringen av samarbeid med ansvarlige for ulveovervåkingen i Finland. Nærmere samarbeid med Russland er et naturlig neste steg. Sammen med svensk ulveovervåking vil det gi enda bedre kontroll på status for den skandinaviske ulvebestanden, avslutter Flagstad.

Neste artikkel

Krevende gjerding for kjendisulvenes naboer