Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere bruker klimakalkulatoren

Antall bønder som har tatt i bruk klimakalkulatoren har steget med nesten 200 prosent siden august 2021.

– Det virker som om kalkulatoren blir mer og mer populær og at flere og flere bønder vil være med på det viktige klimaarbeidet i landbruket, sier Egil Chr. Hoen på Bondelagets nettside.

– Vi opplever at økningen kommer som en kombinasjon av at vi har fått etablert kalkulatoren for flere produksjoner, at vi har spredt informasjon og at Tine har etablert sitt bærekraftstilskudd, sier nestlederen.

Annonse

Ved inngangen til august 2021 hadde 1669 personer logget seg inn på kalkulatoren. 1. januar 2023 hadde tallet steget til 4903 personer – en økning på 193,77 prosent.

Klimakalkulatoren er et digitalt verktøy som gir bonden oversikt over utslipp på gården og hvilke muligheter som finnes for å redusere utslipp.

– Målet er at så mange som mulig skal ta i bruk denne kalkulatoren. Den er ikke bare bra for klimaet, men den kan også være bra for lommeboka, sier Hoen.

Neste artikkel

Her har norske bønder noe å være stolte av