Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Flere bønder sliter psykisk

En økende andel av norske bønder opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt, viser en ny undersøkelse.

PSYKISK HELSE: En økende andel av bøndene opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt, viser ny undersøkelse. (Foto: Bård Gundersen)
PSYKISK HELSE: En økende andel av bøndene opplever bekymringer og depresjon knyttet til arbeidet sitt, viser ny undersøkelse. (Foto: Bård Gundersen)

I en måling utført av Agri analyse for Landkreditt oppgir 34 prosent av bøndene at slike problemer har tiltatt de siste par årene. Bare fire prosent svarer at denne typen plager er redusert.

28 prosent opplever ingen endring. Resten krysser av for at de sjelden eller aldri er berørt, eller at de ikke har tenkt over det.

– Generelt har vi vært vant til å betrakte bønder som en yrkesgruppe med god fysisk og mental helse, så disse signalene bør tas på alvor. Det er viktig å finne årsakene, slik at utviklingen kan snus, sier Ane Wiig Syvertsen, administrerende direktør i Landkreditt Forsikring.

For drøyt tre år siden kartla selskapet gjennom en tilsvarende undersøkelse selve omfanget av psykiske plager relatert til yrket som bonde. Nær halvparten oppga da de opplevde bekymringer eller depresjon. 41,2 prosent svarte at dette gjaldt i noen grad. 6,5 prosent oppga at det gjaldt i betydelig grad.

Annonse

– De nye tallene peker i retning av at utviklingen i den mellomliggende perioden har gått i feil retning. Det understreker betydningen av at det gode, forebyggende arbeidet som gjøres på dette feltet blir ytterligere trappet opp, sier Wiig Syvertsen.

Stor arbeidsbelastning og presset økonomi er viktige forklaringer på at mange bønder er bekymret og kjenner seg deprimert, tror Astrid Solberg, organisasjonssjef i Bondelaget.

– Kostnadene har økt kraftig og regningsbunken vokser. Ikke minst bønder som har gjort store investeringer og som har mye gjeld har det tungt. Det er ikke så overraskende at dette kan gå på helsa løs, sier Solberg.

Lokallagsledere og tillitsvalgte i Bondelaget får mange henvendelser fra medlemmer som har det vanskelig. Ofte gir de veiledning for eventuelt å søke individuell hjelp, koble seg til lokale nettverk der andre har tilsvarende erfaringer eller finne fram til egnede rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving (NLR).

– Vi oppfordrer også til å gå inn på nettsiden Godtbondevett.no, der vi har samlet mye nyttig stoff om psykisk helse i landbruket. Her finner man blant annet en kort og enkel 5-punkts liste med konkrete hverdagsråd.

Neste artikkel

Vi må bry oss om både bonde og fjøs