Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri: -Vi har nok grôvfor i Norge

Felleskjøpet Agri mener strakstiltak gir nok tilgjengelige fôrressurser til å opprettholde dagens produksjon i landbruket.

Tørke over store deler av landet medfører reduserte avlinger og mangel på grovfôr, men situasjonen er ikke håpløs ifølge Felleskjøpet, som har regnet på flere ulike scenarier for utviklingen av grovfôr videre i sesongen.

Selskapet skriver i en pressemelding at de har beregninger som viser at vi kan vi klare oss med norske grovfôrressurser for å opprettholde produksjonen, såfremt landbruket jobber sammen om strakstiltak.

- Vi har alle et felles mål om å opprettholde produksjonen og bondens økonomi. Våre beregninger viser at vi kan klare å opprettholde dagens produksjonsnivå ved hjelp av grovfôr og kraftfôr. Berging av halm, tidlig tilpasning av fôrstrategien og omfordeling av grovfôr er avgjørende strakstiltak for å få til dette», forteller Trond Fidje, direktør Landbruk i Felleskjøpet Agri.

Rundt om i landet har man også tidligere vært gjennom vanskelige perioder og hatt ulike fôrutfordringer. Organisasjonene i landbruket står sammen om å oppfordre bønder til å skaffe seg oversikt over eget fôr og iverksette tiltak så raskt som mulig. Anbefalingene er å drøye grovfôret, bruke utmarksbeiter og andre alternativer, samt iverksette økt kraftfortildeling umiddelbart. Det er gode resultater med kraftfôr som erstatningsløsninger for grovfôr, og Felleskjøpet forteller at de har kapasitet til å sikre kraftfôrforsyningen i denne vanskelige perioden.

Reduksjon på 30 - 62 prosent

Scenariene som selskapet har regnet ut er gjenomsnittsvurderinger for Østlandet, Vestlandet og Midt/Nord Norge, og de er basert på Felleskjøpet Agris egne tall og erfaringer knyttet til grovforproduksjon i områdene.

Scenariene viser en reduksjon på mellom 30-62 % reduksjon av grovfôr på Østlandet, mellom 18-38% reduksjon på Vestlandet og mellom 12-32% reduksjon i Midt- og Nord Norge.

- Situasjonen krever at vi må omstille oss. Vi må alle være forberedt på å måtte gjøre ting litt annerledes, men ved at den enkelte bonde er proaktiv, at vi nå samarbeider om den samlede tilgangen på grovfôr og halm og at vi øker kraftfôrproduksjonen er jeg ganske sikker på at vi vil finne løsninger slik at vi kan opprettholde produksjonen hos de aller fleste, sier Fidje.

Annonse

Det er imidlertid svært viktig at man nå drøyer grovfôret mest mulig til vinterbruk, og heller går på andre løsninger som bl.a økning av kraftfôr i fôrrasjonen så raskt som mulig, fremholder han.

Halmmen er nøkkelen

Siden det også er tørke og mangel på grovfôr i våre naboland må landbruket ta i bruk hele spekteret av hjelpemidler, og halm er en ressurs som kan være til god hjelp i en situasjon som denne.

- I år kan ingen sette på kutter og frese halmen når de tresker. Dette er en avgjørende ressurs for at hele landbruket skal komme seg gjennom årets uvanlige tørke. Kornbonden må tenke på husdyra som igjen skal spise kornet deres i flere sesonger etter denne, oppfordrer Fidje.

I samarbeid med Tine har Felleskjøpet etablert et «grovfôrteam» som i tiden fremover følger opp tips og innmeldinger på vår halmformidlingsnettjeneste og øvrige relevante kanaler, slik at de som har meldt inn behov får ytterligere oppfølging og råd.

– Vi er også i dialog med Nortura om dette tiltaket slik at innsatsene fremover koordineres best mulig mot husdyrprodusentene, sier Fidje.

Skeptisk til fôrimport

Felleskjøpet er i utgangspunktet skeptiske til å importere grovfôr over lange avstander. Det er både på grunn av uønskede vekster, prisen på fôret og fare for spredning av dyresykdommer. Målet er imidlertid å opprettholde produksjonen hos bonden. Felleskjøpet Agri vil derfor fortløpende vurdere tiltak i tråd med utviklingen av tørkesituasjonen i landbruket og effekten av igangsatte tiltak.

- Hovedfokuset vårt nå er å sikre at bøndene klarer å skaffe seg nok grovfôr for å sikre tilstrekkelig struktur i vomma til dyra. Uten dette hjelper det ikke selv med et fiberrikt kraftfôr. Her er det viktig at alle hjelper hverandre – vi trenger å ta i bruk halm som tidligere ikke har blitt utnyttet. Får vi til det, så kan vi berge oss uten kostbar og risikofylt import, samtidig som innenlandsk melke- og kjøttproduksjon opprettholdes sier Fidje.

Neste artikkel

Advarer mot ulovlig omsetning av såvare