Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

FK Agri frykter for liv og helse hos husdyr

Faren for liv og helse hos husdyr er nå alvorlig truet, mener FK Agri. – Dette er ikke i tråd med den informasjonen vi har, sier Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

Det er de ansatte som er fagorganisert gjennom Negotia/YS som streiker. Bildet viser streikevakter ved FK Agri på Holstad i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)
Det er de ansatte som er fagorganisert gjennom Negotia/YS som streiker. Bildet viser streikevakter ved FK Agri på Holstad i Ås. (Foto: Karl Erik Berge)

Den pågående streiken i Felleskjøpet er inne i sitt fjerde døgn. Felleskjøpets fabrikk på Kambo, som daglig produserer rundt 700 tonn kraftfôr på ordre, er nede i en kapasitet på rundt 200 tonn, som følge av streiken.

Store volumer fôr til svine- og kylling-produsenter når ikke markedet og vil gjøre situasjonen prekær de neste dagene, skriver FK Agri i en pressemelding.

Vil mangle 500 tonn kraftfôr

– Vi ser av vår ordreinngang at vi fra mandag vil mangle rundt 500 tonn kraftfôr til kylling og gris hver dag. Allerede gjennom helgen vil vi ikke være i stand til å ta imot hasteordre. Vi er svært bekymret for konsekvensene dette vil ha for liv og helse hos dyrene. I det øyeblikket en dyreflokk på 15 000 kyllinger går tom for mat vil konsekvensene raskt bli stor lidelse og sannsynlig død for mange av dyrene, sier Trond Fidje, direktør landbruk i Felleskjøpet Agri.

Jevnlig kontakt med Mattilsynet

Selskapet er den klart største leverandøren av fôr til husdyr i Norge.

– Vi håper at manglende fôrleveranser fra oss kan erstattes av andre leverandører, men vi mener det er stor fare for dyretragedier når et volum på 500 tonn daglig, og en rekke spesialeresepter, ikke kan leveres. Vi kan ikke ta en slik risiko, og har de siste dagene hatt jevnlig kontakt med Mattilsynet om våre vurderinger. Vi registrerer at også Nortura flagger sin bekymring, spesielt når det gjelder kapasitet til nødslakting, sier Fidje.

Annonse

– Finnes nok kraftfôr

– Dette er ikke i tråd med den informasjonen vi har. Vi har folk som har kontinuerlig kontakt med andre kraftfôrprodusenter, og det finnes store mengder med kraftfôr der ute, sier Negotia-rådgiver Anne-Lene Gabrielsen.

– Vi kan gå detalj om nødvendig, hvem som har hvor mye, men korte stikkprøver viser at de 500 tonnene pr. dag med letthet kan erstattes av konkurrenter og samarbeidspartnere, legger hun til.

– Vil skape hysteri

FK Agri vil skape hysteri, mener Negotia-rådgiveren.

– FK Agri vil ha slutt på en streik som er ubehagelig og som rammer selskapet. Dette er vanlig strategi under en streik. Vi vil gjerne ha søknader om dispensasjon også, men dette har FK Agri nektet oss, sier Anne-Lene Gabrielsen.

– Vi er opptatt av dyrevelferden og vil ikke at noen dyr skal lide på grunn av denne konflikten. Dersom noen mangler kraftfôr, har vi laget en oversikt over fôrleverandører med kapasitet. Denne finnes på negotia.no, sier hun.

Mattilsynet har bedt alle fôrprodusenter om å levere inn oversikt over fôr på lager, opplyser Gabrielsen.

– Dersom noen mener de ikke har nok, skal de kontakte Mattilsynet, som igjen pålegger eier å kjøpe inn fôr, sier Negotia-rådgiveren

Neste artikkel

Nesten 200 bønder er nominert