Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fem dagers gyldighet på antibiotikaresepter til dyr

Nå reduseres antall dager en resept på antibiotika til dyr er gyldig, fra ti til fem dager. Målet er å redusere antall tilfeller der antibiotika brukes uten at det er et medisinsk behov.

Endringen trådte i kraft 16. september, men har full virkning fra 1. oktober 2022, skriver Legemiddelverket.

– Norske veterinærer er allerede flinke til å bidra i arbeidet mot antibiotikaresistens og forskriver mindre antibiotika enn andre europeiske land, samtidig som behandlingsresultatene er like gode.  Vi håper dette tiltaket skal redusere unødvendig bruk av antibiotika ytterligere, sier Knud Torjussen, veterinær i Legemiddelverket.

Det er jobbet målrettet med å redusere bruk av antibiotika til dyr siden 2013. Målet er nådd for både matproduserende landdyr og oppdrettsfisk, mens vi er på god vei når det gjelder kjæledyr, skriver Legemiddelverket.

Annonse

Resepten dyreeier får av veterinær vil ha en gyldighet på fem dager. Når veterinær har vurdert at dyret trenger antibiotikabehandling, bør dyreeier raskt oppsøke apotek og starte behandl​ingen. ​

– Vi informerer dyreeiere, veterinærer og apotek om denne endringen. Landets veterinærer får i disse dager tilsendt plakater og klistremerker de kan bruke i en overgangsperiode for å gjøre dyreeiere oppmerksomme på den nye regelen, sier Torjussen.

Det nye regelverket for legemidler regulerer blant annet markedsføringstillatelse, tilvirkning, import, eksport, grossistvirksomhet, dyrehelsepersonells bruk av legemidler og legemiddelovervåking.

Neste artikkel

Areal tilsvarende 200 000 fotballbaner til hyttebygging