Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet vil sikre fôravlinger i nord

Tilbyr fôrformidling og starter produksjonen av fiberrikt kraftfôr til produsenter med grovfôrmangel

Felleskjøpet oppfordrer produsenter til å melde inn hva de kan tilby av grovfôr og halm for å bedre fôrsituasjonen i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang
Felleskjøpet oppfordrer produsenter til å melde inn hva de kan tilby av grovfôr og halm for å bedre fôrsituasjonen i nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark. Illustrasjonsfoto: Dag Idar Jøsang

Fra Steinkjer i Trøndelag og nordover har førsteslåtten gitt lavere avlinger enn normalt i år. Felleskjøpet skriver i en pressemelding at de vil tilby fôrformidlingstjeneste og starte produksjonen av fiberrikt kraftfôr til produsenter som får grovfôrmangel.

I nordlige deler av Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark har årets sesong medført en sviktende førsteslått og det er fortsatt usikkerhet omkring andreslåtten og hva den gir. I tillegg er det så langt utsikter til lite halm på grunn av kortvokst åker mange steder i Trøndelag. På Østlandet er det noe varierende avlinger, men det rapporteres om gode avlinger med grovfôr sør på Østlandet.

– Vi skal bidra til å sikre fôrsesongen og iverksetter derfor flere tiltak allerede nå, slik at berørte produsenter også i kommende fôrsesong ivaretar dyrehelsa på best mulig måte og oppnår ønskede resultater, sier Trude Ulven, markedssjef kraftfôr i Felleskjøpet Agri.

Meld inn hva du kan tilby

I tillegg til Felleskjøpets tiltak har Ulven en klar oppfordring til produsenter over hele landet:

– Bruk vår fôrformidlingstjeneste og meld inn allerede nå hva du kan tilby av grovfôr og halm. Treskinga er allerede i gang i deler av Østlandet, med normale avlinger med korn og gode halmmengder. Det er nå vi kan få tatt vare på halmen, sier Ulven.

Annonse

I forbindelse med tørken 2018 opprettet Felleskjøpet en egen plattform der produsenter kunne melde inn sine behov for ekstra grovfôr eller halm, eller tilby det de hadde av overskudd. Felleskjøpet har siden videreutviklet løsningen og den er gratis tilgjengelig her.

Starter produksjon av fiberrikt kraftfôr

Mandag denne uka startet Felleskjøpet også opp produksjonen av Formel Fiber Grovfôrmangel på fabrikkene på Bergneset og Steinkjer. Fôret er en løsning for melkekyr, ammekyr og ungdyr.

– Vi ønsker å være beredt om situasjonen utvikler seg til det verre. Dette kraftfôret er svært fiberrikt og egner seg godt der man opplever en grovfôrmangel, samtidig som det ivaretar god melkeproduksjon og melkekvalitet, forteller produktsjef Rune Lostuen, i Felleskjøpet Agri.

– I 2018 var det produsentene i Midt-Norge som kom oss søringer til unnsetning, i år er det vi som kan gi noe tilbake. Vi oppfordrer de som kan ta vare på halmen etter tresking i sør, til å gjøre dette for å avlaste og hjelpe produsenter i nord. Sammen skal vi berge en god fôrsesong for alle, sier Lostuen.

Neste artikkel

Tidlig tresking og mye korn