Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet reserverer 50 «rene» lastebiler

Felleskjøpet Agri melder seg på i nullutslippsklassen, og har reservert 50 eksemplarer av den hydrogen-elektriske lastebilen Nikola Tre.

FK-bilen: Nikola Tre, slik Nikola Motor Company presenterer den. Bilen skal avdukes i april.
FK-bilen: Nikola Tre, slik Nikola Motor Company presenterer den. Bilen skal avdukes i april.

Felleskjøpet skal halvere CO₂-utslippene fra transporten innen 2030, og logistikksjef Per Kenneth Øye sier at reservasjonen av hydrogenlastebiler er et tydelig signal om hvilken retning samvirkeselskapet ønsker å gå.

Utslipp fra transportvirksomheten står for 2/3 av Felleskjøpets CO₂-utslipp, og «rene» lastebiler er et av flere tiltak som skal bidra til en betydelig reduksjon av utslipp.

Ved bytte av 50 vanlige dieselvogntog til de nye Nikola Tre-lastebilene vil utslippsreduksjonen være på rundt 7000 tonn CO₂ årlig. Det tilsvarer 15 prosent av Felleskjøpets totale årlige utslipp.

Spesifiserer utstyr

– Reservasjonen er ikke forpliktende, men vi har ønsket å komme inn i køen. Felleskjøpet har en rekke kriterier som må oppfylles, og vi må vite mer før vi forplikter oss på så mange biler. Blant annet må hydrauliske kraftuttak erstattes med elektrisk drevne kraftuttak, og vi skal spesifisere utstyr i tiden framover, sier Øye.

Bilen skal avdukes i april. Nikola regner med å levere modell Tre, som skal produseres etter europeiske mål og standarder, i 2022–23. Bilen skal produseres i Europa, men det er ennå ikke bygd noen fabrikk.

Modellene Nikola En og To produseres for det amerikanske markedet.

Ikke rekkeviddeangst

I USA har Nikola inngått samarbeid med det norske selskapet NEL Hydrogen om utvikling av fyllestasjoner, og selskapet legger opp til at kundene skal kjøpe bilene med hydrogen drivstoff.

Annonse

– Har dere rekkeviddeangst?

– Nei, rekkevidden er oppgitt fra 800 til 1000 kilometer per tank. Da er angsten eliminert. Ytelsen blir på mellom 800 og 1000 hestekrefter, og med elmotorens dreiemoment vil ytelsen overstige det vi ser i fossile lastebiler, forklarer Øye.

Tog og båt

– Vurderer FK Agri å frakte mer gods med jernbane for å redusere utslipp?

– Vi bruker jernbane mye til butikkdistribusjon, og skulle gjerne brukt jernbanen mer. Men med lokale fabrikker og lokal distribusjon av innsatsvarer til landbruket er det vanskelig å få til.

– Transport er avgjørende for virksomheten som strekker seg over hele Norge, og vi sender mye frakt med båt. Felleskjøpet har inngått en kontrakt med et kystrederi om at de skal investere i verdens første LNG plug-in hybrid lasteskip. Denne båten kan ligge på landstrøm ved kai der dette er tilgjengelig og i tillegg fange strøm ved bruk av palleheisene om bord. Båten vil redusere utslippene av CO₂ og NOX med henholdsvis 25 og 95 prosent. Båten skal gå i fast rute fra Oslofjorden til Tromsø og betjene Felleskjøpets egne fabrikker og havnelagre, opplyser Øye.

Bevissthet om klima

Han legger til at bevisstheten rundt klima og forpliktelsene i Parisavtalen er stor i landbruket.

– Som alle andre næringer må landbruket omstille seg, og Felleskjøpet har de senere årene gjort en rekke tiltak for egen virksomhet. Transport er høyt prioritert, og reservasjonen av de 50 Nikola-bilene er et av flere tiltak som skal bidra til å kutte klimautslipp.

– Felleskjøpet har en rekke kommende tiltak når det gjelder klima og miljø. At bonden får levert sine driftsmidler til gården med minst mulig utslipp er målet vårt. Reduksjon i antall lass er avgjørende for å lykkes og flere vogntog med fleksible modulvogner har redusert antall kjøringer betraktelig, avslutter Øye.

Neste artikkel

FK Agri anker milliontap til Høyesterett