Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet fikk klimapris

Torsdag 18. mars tildelte Rederiforbundet Heyerdahlprisen til Felleskjøpet Agri og HeidelbergCement for sin ambisjon og langsiktige satsing på null-utslippsfrakt langs Norskekysten.

Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.
Kronprins Haakon delte ut Heyerdahlprisen. Foto: Rederiforbundet.

Pressemelding: – Felleskjøpet har som ambisjon å ha nullutslipp fra transport innen 2050. Vi er derfor svært glade for å motta Heyerdahlprisen for jobben vi har påbegynt med å tilby langvarige transportkontrakter på nullutslippsskip, sier Per-Kenneth Øye, logistikksjef i Felleskjøpet Agri SA.

Tildelingen skjedde på Rederiforbundets årskonferanse. I sin begrunnelse sier ekspertkomiteen at vinnerne av årets Heyerdahlpris, ved å invitere til åpen anbudskonkurranse med tilbud om langtidskontrakt til verdens første nullutslipps frakteskip, har brukt sin rolle som vareeier til å initiere utviklingen av flere ulike nullutslippsløsninger for større skip med lengre seilingsdistanser. Ekspertkomiteen sier videre at årets vinner setter en ny standard for vareeiers rolle i arbeidet med å redusere utslipp fra skipsfarten. Ved å etablere etterspørsel etter utslippsfrie skip bidrar årets vinner aktivt til å akselerere det grønne skiftet i næringen.

– Sammen med den norske bonden har vi sterk vilje og store forventninger knyttet til oss i jobben med å gjøre hele næringen enda grønnere i årene som kommer. Bærekraft står sentralt i vårt selskap og en slik utmerkelse inspirerer veldig i den videre jobben vi skal gjøre for å nå målene våre, slår Per-Kenneth fast.

Annonse

Heyerdahlprisen deles ut hvert andre år til kandidater som på fremragende vis har bidratt til det beste for det maritime miljøet. For å kvalifisere til prisen må kandidatene kunne vise til innovasjon og miljøarbeid i samsvar med Thor Heyerdahls ånd. Prisen ble etablert i 1999 av Thor Heyerdahl og Norges Rederiforbund.

I arbeidet med årets Heyerdahlpris la ekspertkomiteen vekt på prosjekter som tar skipsfarten nærmere målet om nullutslippsløsninger som kan brukes av større skip som seiler over lengre distanser.

Hvorfor satse på sjøtransport?

Under tildelingen fikk Øye spørsmål om hvorfor har bondens selskap, med virksomhet knytta til jordbruk og fastlandet, valgte å gå aktivt inn i et slik prosjekt knytta til sjøtransport.

– Det unike i dette prosjektet er at helt ulike vareeiere som først og fremst er assosiert med landjorda finner sammen på sjøen. Hovedgrunnen er at norsk maritim næring samarbeider på en måte som ikke finner sitt sidestykke noe sted i verden. Det gir stabile og langsiktige rammer for oss som vareeiere, og som igjen fører til at vi ønsker å gi tilsvarende langsiktige transportkontrakter, som muliggjør dette prosjektet, forklarte han.

Neste artikkel

Felde forventer skroting av ny fordelingsnøkkel