Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Felleskjøpet ber om 22 øre per kilo korn

Kornøkonomien er for dårlig, og risikoen er for høy. Norske Felleskjøp mener at kornøkonomien må styrkes tilsvarende 22 øre per kilo korn for å opprettholde arbeidsdelingen i norsk landbruk.

Det er etterspørsel i markedet og arealgrunnlag for å øke produksjonen av norsk mathvete, fôrhvete og havre. Foto: Stian Eide
Det er etterspørsel i markedet og arealgrunnlag for å øke produksjonen av norsk mathvete, fôrhvete og havre. Foto: Stian Eide

Prisnedskrivingstilskudd på korn må benyttes for å skjerme husdyrprodusentene mot økte kraftfôrpriser, mener Norske Felleskjøp, som har gitt sine råd til Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag foran årets jordbruksforhandlinger.

Kornarealet sterkt ned

Det er plass for mer korn, men kornøkonomien er for dårlig og risikoen er for høy. I kornområdene går derfor antall kornprodusenter ned med over 600 produsenter pr. år.

Kornarealet viser også en betydelig nedgang. Bare i 2018 gikk kornarealet tilbake med 68 000 dekar.

Det er en svak økning i antall daa pr. bruk slik at et gjennomsnittlig kornbruk i dag er på 271 dekar sammenlignet med 216 dekar i 2008, skriver Felleskjøpet.

Annonse

Grasarealene ned

Siden 2005 har vi sett en betydelig rekanalisering der grasarealene i Nord Norge og på Vestlandet går ned, samtidig som gras øker i kornområdene på Østlandet.

Norske Felleskjøp viser i sitt innspill at det bare er kornprodusenter med de høyeste avlingene av hvete som kan konkurrere i lønnsomhet med produksjon av gras - enten for salg eller til produksjon av fôr til egen ammeku.

Det er også betydelige arealer som går ut av drift. Denne utviklingen kan forklares med lav lønnsomhet i kornproduksjonen og større risiko som følge av store skiftninger i været både gjennom vekstsesongen og fra år til år.

Neste artikkel

Klart bedre engavlinger i fjor