Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Vil ha mer rettferdige tilskuddssoner

Både Norges Bondelag og Akershus Bondelag har krevd en mer rettferdig inndeling av soner for areal- og kulturlandskapstilskudd (AK-soner).

Sigurd Enger er leder i Akershus Bondelag. (Foto: Anders Sandbu)
Sigurd Enger er leder i Akershus Bondelag. (Foto: Anders Sandbu)

I forrige uke skrev Bondebladet om Håkon Galby som mener det er urimelig at Nesodden skal ligge i AK-sone 1.

Lokallaget på Nesodden har flere ganger spilt inn et krav til Akershus Bondelag om å havne i en annen sone. Ifølge Galby hadde ikke lokallaget nådd gjennom med dette.

Fikk ikke gjennomslag

Det stemmer ikke: Akershus Bondelag har spilt inn saken til Norges Bondelag flere ganger. Faglaga har også tatt det med i kravet inn mot jordbruksoppgjøret i 2018.

Da krevde faglaga en kartlegging av enkeltbruk og områder som «har kommet åpenbart negativt ut i soneplasseringen». Dette kravet vant ikke jordbruket gjennom med.

– Vi har spilt det inn, og det er en viktig sak. Det er ikke riktig å skyte på Bondelaget, det er staten som ikke vil ta i dette med AK-soner. Bondelaget har også hatt det med i kravet inn i jordbruksoppgjøret. Det er ingen tvil om det. Sonesystemet er vanskelig. Jeg er helt enig med Håkon i at vi har så gode kartdata at vi burde kunne lage et mye mer rettferdig system, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Han nevner Hurdalen og Maridalen som andre eksempler på steder som burde ligge i en annen AK-sone enn i dag.

Annonse

Tror på endring

Selv om landbruket foreløpig ikke har fått gjennomslag for kravet, mener Enger det er håp om å få til endringer på sikt.

– Det som kan dra det fremover, er at teknologien på kart kommer så langt at systemet blir enklere. Det gjør at jeg er litt optimist på dette området fremover, sier Enger.

Allerede i dag finnes det mye mer presise kart enn AK-sonene. Både erosjonskart og Nibios kartdata over norske gårder burde kunne brukes.

– Ja, en kan få inn kart på både helling, størrelse og hva jorda er egnet for. Da kan dette kombineres, og en kan finne hva som er kornjord og hva som er grasjord. Da kan man se at for eksempel Nesodden burde ha tilskudd for gras, sier fylkeslederen.

Gras i kornområdene

Et annet utslag av å ligge i sone 1 er at du ikke får AK-tilskudd for grovfôr.

– Fra Akershus Bondelag er vi klare på at kornjorda i hovedsak må brukes til korn, og det betinger at kornøkonomien blir god nok. Vi har likevel noen områder som ikke egner seg for annet enn gras, og der må vi få lov til å dyrke det. Den lille andelen av drøvtyggere vi har, må vi beholde for å utnytte grasarealet vi har, og for å ivareta miljøhensyn langs bekker og vassdrag, sier Enger.

Han mener det har andre positive effekter for landbruket.

– I forhold til omdømme er det viktig at folk, i de områdene det bor mange, også ser noen dyr på beite, sier Sigurd Enger.

Neste artikkel

Bruka politikerne vil ha, forsvinner