Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Får bruke glyfosat til tvangsmodning i Trøndelag

Mattilsynet gir dispensasjon til å bruke Roundup Flex til tvangsmodning i Trøndelag. Søknaden ble sendt inn av Småbrukarlaget i fylket.

Etterrenning i åker. (Foto: Ola Fiskvik)
Etterrenning i åker. (Foto: Ola Fiskvik)

Etter at denne saken ble pulisert er det kommet en viktig justering fra Mattilsynet. Den kan du lese om her:

Bondebladet har tidligere skrevet om etterrenninga i kornet i Trøndelag, og hvordan en del kornbønder øsket at NLR Trøndelag skulle søke dispensasjon til å bruke glyfosat for å tvangsmodne kornet. Nå har Norsk Bonde- og Småbrukarlag i Nord-Trøndelag både søkt dispensasjon og fått det.

– Det øker sjansen for at vi får berga korn og inntekt. Det er det handler om, sier Ola Fiskvik. Han er leder for kornutvalget i Småbrukarlaget, og skrev søknaden.

Produktet det er søkt godkjenning for er Roundup Flex, og det er søkt om å få bruke det til vekstavslutning (det samme som tvangsmodning) i bygg og havre.

Slik er vilkårene

At det er dispensasjon, betyr ikke at det er fritt frem. Vilkårene for å få bruke Roundup Flex til tvangsmodning kan du lese her:

Dette kan du gjøre:

Dette er vilkårene for bruken av Roundup Flex til vekstavslutning i bygg og havre til fôr i Trøndelag.

Vilkår for vedtaket:

- Max 100 ml Roundup Flex/daa

- Max 1 behandling

- Behandlingsstadium BBCH 83-87 (fra deigmodning til gulmodning)

- Behandlingsfrist: 10 dager

Tillatelsen gjelder til 31.10.2020.

Fikk støtte av Nibio

I søknaden argumenterer Småbrukarlaget med at det er lite sannsynlig at etterrenninga i kornet vil rekke å modnes i høst. Mattilsynet ba om en agronomisk vurdering fra Nibio, og i denne vurderingen støtter Nibio søknaden.

Annonse

– I år er situasjonen spesielt akutt i Trøndelag da tørkeperiode etterfulgt av fuktigere vær resulterte i store arealer med etterrenning. Sist gang det var stort omfang av etterenninger var i 1992. Disse etterrenningene utgjør store deler av kornbestanden spesielt på tørkeutsatte arealer og vil høyst sannsynlig ikke nå fram til modning i høst flere steder, skriver Nibio i vurderingen.

– Derfor er det nødvendig å behandle med et glyfosat-preparat for å fremme nedvisning/modning av kornet. Dersom dispensasjonen ikke innvilges vil det føre til lav avling av svært dårlig kvalitet og mange vil ikke kunne høste kornet, med høy risiko for stort økonomisk tap for den enkelte bonde, skriver de videre.

Store verdier

For kornbøndene i Trøndelag er det store verdier som står i åkrene.

– Ved å berge avlinga på et kornareal på 100.000 daa vil man berge korn til en verdi på 120 mill. kroner. For enkeltgårdbrukere vil det stå om å berge verdier for 100,000 kroner til 1,5 mill. kroner, avhengig av gårdens størrelse, skriver Fiskvik i søknaden.

Ifølge Fiskvik ville ikke avlingsskadeerstatning vært noe godt alternativ.

– Ordningene for avlingsskadeerstatning, med 30% egenandel av brutto avling, vil ikke dekke produksjonskostnadene og bøndene som er rammet vil sitte igjen med underskudd i årets drift. Det er også behov for dette kornvolumet i norsk kraftforindustri, skriver Fiskvik videre.

Helse og miljø

Mattilsynet mener dispensasjonen ikke er problematisk for hverken helse eller miljø.

– Det omsøkte preparatet Roundup Flex, der det aktive stoffet glyfosat inngår, er per dags dato godkjent til bruk på det norske markedet. I henhold til gjeldende etikett har preparatet ingen helsefaremerking, og den omsøkte bruken anses som dekket av ordinær godkjenning.

Mattilsynet uttalte for to uker siden at det ikke er noen helsefare ved bruk av glyfosat, så lenge det ikke fører til overskridelse av de etablerte grenseverdiene.

– Tilgjengelig dokumentasjon tilsier at bruk av Roundup Flex i henhold til omsøkt GAP ikke vil føre til overskridelser av glyfosat i bygg og havre.

Neste artikkel

Nibio har testet varmtvann vs. glyfosat mot kjempebjørnekjeks