Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant knokler og mugg i importert fôr

Rester av dyreknokler og mugg ble funnet i ulovlig importert fôr fra Baltikum. Fôret må nå destrueres.

Rester av dyreknokler og mugg ble denne uken funnet i ulovlig importert fôr fra Baltikum. Foto: Mattilsynet
Rester av dyreknokler og mugg ble denne uken funnet i ulovlig importert fôr fra Baltikum. Foto: Mattilsynet

Mandag kveld ga Mattilsynet en fôrimportør omsetningsforbud etter at en stall som hadde kjøpt fôr sendte inn en bekymringsmelding. I fôret, som var importert fra Estland, var det både knokler fra dyr og mugg. Mattilsynet mener fôret utgjør en så stor fare for folke- og dyrehelsen i Norge at det må destrueres.

– Rester av kadaver, inkludert knokler, kan inneholde smittestoffer fra flere dyresykdommer som vi ikke ønsker her i landet. Mugg kan forårsake abort hos drektige dyr og akutt forgiftning, i tillegg til en rekke luftveis- og hudsykdommer, sier seksjonssjef for dyrehelse i Mattilsynet, Anne Marie Jahr i en pressemelding.

Rester av dyreknokler. Foto Mattilsynet
Rester av dyreknokler. Foto Mattilsynet

– Noen smittestoffer i beinrester og mugg kan overføres til matprodukter som for eksempel kjøtt melk og meieriprodukter. Dette kan gjøre mennesker syke, sier hun.

Etter det Mattilsynet kjenner til er fôret solgt til to gårder i Østfold og én gård i Hedmark. Importøren vil nå få pålegg om å samle opp alt fôret og kjøre det til godkjent destruksjon.

Ulovlig import, kjøp og salg

Importøren av fôret skal ikke være registrert som fôrvarevirksomhet hos Mattilsynet. Det sier Mattilsynet skal gjelde alle som innfører eller selger fôr fra utlandet være, uansett hvor det kommer fra. Den som importerer og/eller selger fôr er ansvarlige for at fôret er trygt. Det vil blant annet si at det ikke skal medføre helsefare for mennesker eller dyr, skriver Mattilsynet

– Alle som importerer fôr er ansvarlige for å oppfylle kravene som stilles til import i regelverket. Dette innebærer både kravene som stilles til trygt fôr og krav til registrering av virksomheter. Disse kravene var ikke på plass i denne saken, sier Jahr.

Også den som kjøper fôr de skal gi til egne dyr må passe på, ifølge Mattilsynet.

– Du kan bare kjøpe fôr fra virksomheter som er registrert hos Mattilsynet. Du må også føre register over alt fôr du har kjøpt, og hvem du har kjøpt det fra. Hvis du kjøper fôr fra utlandet selv, regnes du som importør med de forpliktelsene det medfører, utdyper Jahr.

Annonse

Listen over registrerte fôrvarevirksomheter ligger på Mattilsynets hjemmesider.

Importer fra trygge land

Mattilsynet oppfordrer først og fremst til å bruke norsk fôr. Dersom dette ikke lar seg gjøre har Veterinærinstituttet, på oppdrag fra Mattilsynet, vurdert hvilke land det er tryggest å importere fôr fra.

– Det er alltid en risiko for at dyre- eller plantesmitte kan følge med fôr fra utlandet, og vi oppfordrer folk til å følge anbefalingene og importere fra de tryggeste landene, sier Jahr.

Rapporten viser at Sverige, Finland og visse soner på Island er de tryggeste områdene å importere fôr fra. Sverige og Finland opplever selv tørke, så det er mindre sannsynlighet for å få hentet fôr derfra.

Island har imidlertid gode reserver og er klare for å sende fôr videre til Norge. Mattilsynet anbefaler ikke å importere fôr fra andre land.

– Det er lov å importere fôr fra alle EØS-land og rundt ti andre land. Det betyr imidlertid ikke at det er lurt. Import fra disse landene medfører økt risiko for at det blir med smittsomme dyresykdommer, planteskadegjørere og ugress som vi ikke har i Norge, sier Jahr.

Landbruks- og matdepartementet besluttet forrige uke å åpne tre midlertidige grensekontrollstasjoner for fôr på Vestlandet slik at import fra blant annet Island blir enklere.

Ber folk melde fra om mistenkelig fôr

Mattilsynet oppfordrer alle som vet om fôr de mistenker er ulovlig importert eller importert fôr som er utrygt, til å melde fra.

– Vi kan ikke føre tilsyn med alle fôrpartier som kommer inn over grensen, men vi foretar stikkprøver og følger opp bekymringsmeldinger. Det er viktig at alle som mistenker at fôret ikke er trygt eller riktig importert, sier fra til oss slik at vi gjør det vi kan for å opprettholde den gode dyrehelsen vi har i Norge, sier Jahr.

Bekymringsmeldinger kan sendes via Mattilsynets hjemmesider

Neste artikkel

Stort gap mellom bransjens og Mattilsynets tall