Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Fant flere dyrehold med grovt vanskjøttede dyr

I 2018 avdekket Mattilsynet flere tilfeller der dyr ble alvorlig vanskjøttet enn tidligere år.

Det totale antallet dyrehold Mattilsynet er på tilsynsbesøk i, har gått noe ned. – Det kan bety at vi bruker mer tid og ressurser på de dårligste dyreholdene, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. (Illustrasjonsfoto)
Det totale antallet dyrehold Mattilsynet er på tilsynsbesøk i, har gått noe ned. – Det kan bety at vi bruker mer tid og ressurser på de dårligste dyreholdene, sier Torunn Knævelsrud i Mattilsynet. (Illustrasjonsfoto)

I 2018 gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 7 857 dyrehold. Tilsynet avdekket alvorlig vanskjøtsel av dyr i 63 dyrehold, som er 0,7 prosent av de dyreholdene de var på tilsyn i.

Særlig kjæledyr

Dette er en økning fra 42 dyrehold i 2016 og 46 i 2017. Økningen gjelder særlig kjæledyr, men også storfe og sau. For svin er det en nedgang fra de to årene før, skriver Mattilsynet.

– Vi vet ikke om hele økningen i antallet dyrehold med alvorlig vanskjøtsel er reell, eller om det betyr at vi greier å avdekke flere alvorlige forhold enn tidligere, sier Torunn Knævelsrud.

Knævelsrud leder seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Matilsynet utfører først og fremst risikobasert tilsyn, som betyr at de drar på tilsyn til dyreeiere der de enten har mistanke om at dyra ikke har det bra, eller som tilsynet har mottatt bekymringsmeldinger om.

Flere dialogmøter

Matilsynet besøker dyrehold med stor risiko for regelbrudd oftere enn dyrehold med liten risiko. Resultatene i rapporten er derfor representative for dyreholdene der det er størst risiko for at dyra ikke har det bra, men de viser ikke status for dyrevelferden for gjennomsnittet av alle dyrehold i Norge.

Annonse

– Det totale antallet dyrehold vi er på tilsynsbesøk i, har gått noe ned. Det kan bety at vi bruker mer tid og ressurser på de dårligste dyreholdene, og heller bruker andre metoder, som dialogmøter, for å nå bredt ut med kunnskap om regelverket og virkemidlene våre, sier Torunn Knævelsrud.

Antallet dyreeiere som har fått forbud mot å drive med dyr, er mer enn doblet fra året før. Dette viser årsrapporten for Mattilsynets arbeid med dyrevelferden i 2018.

Tap av dyr på beite

Mattilsynet har i flere år omtalt tap av dyr på beite som en av våre største dyrevelferdsutfordringer.

Tapet av tamrein er sterkt økende og gir grunn til bekymring. Tapet anslås å ligge på hele 23 prosent, skriver Mattilsynet.

I Nordland og Troms blir det meldt inn tap av reinkalv på nesten 44 prosent. De døde reinsdyrene blir sjelden funnet, og det er vanskelig å fastslå hvorfor dyrene er blitt borte.

Både dårlige beiteforhold og rovdyr er viktige årsaker, mener tilsynet.

På landsbasis ble cirka 3 prosent av sauene og 6 prosent av lammene borte på utmarksbeite i 2018. Det er markant lavere tall enn årene før.

Tapet av sau til rovvilt er lavere enn på mange år og utgjør nå omtrent 25 prosent av totaltapet. Antallet sau på utmarksbeite går ikke ned, og tapstallene tyder på at rovvilt og sau mange steder er skilt i utmarka. Der dette ikke er tilfelle, er det fortsatt store tap.

Andre årsaker til tap av dyr på beite er fluemark, skader, giftplanter og sykdom.

Neste artikkel

Hundar er ikkje alltid snille