Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kristian fyller på med kompetanse

Kristian Bratberg Kylstad blir ferdig agrotekniker til våren. – Jeg har lært mye nyttig, særlig innenfor økonomi og planteproduksjon, sier han.

Snart agrotekniker: Kristian Bratberg Kylstad (t.v.) studerer Planteproduksjon og driftsledelse ved fagskolen på Hvam. Han skal overta hjemgården i Furnes. Her sammen med Espen Aasvangen, teamleder for Planteproduksjon og driftsledelse, og Bjørg Fritsvold, teamleder for Økologisk landbruk. (Foto: Agroutvikling)
Snart agrotekniker: Kristian Bratberg Kylstad (t.v.) studerer Planteproduksjon og driftsledelse ved fagskolen på Hvam. Han skal overta hjemgården i Furnes. Her sammen med Espen Aasvangen, teamleder for Planteproduksjon og driftsledelse, og Bjørg Fritsvold, teamleder for Økologisk landbruk. (Foto: Agroutvikling)

Fagskolen Innlandet har utdannet agroteknikere på deltid siden 2013. Ved de to studiestedene, Hvam i Nes kommune og Storsteigen i Alvdal, kan du velge mellom Natur- og kulturbasert entreprenørskap, Planteproduksjon og driftsledelse, Grovfôrbasert husdyrproduksjon for fjellandbruket og Økologisk landbruk.

I økologisk landbruk er studiesteder både Hvam videregående skole og Sogn Jord- og hagebruksskule (SJH) i Aurland, med ca. 60 prosent av samlingene på Hvam og resten i Aurland.

Kristian Bratberg Kylstad (24) fra Furnes i Ringsaker startet på utdanningen høsten 2017.

– Jeg er fornøyd med opplegget, og det har svart til forventningene, sier Kylstad som studerer Planteproduksjon og driftsledelse.

Kylstad er utdannet agronom fra Jønsberg vgs.

– Jeg så annonsering for fagutdanningen, og bestemte meg for søke. Jeg hadde lyst til å lære mer, utvide kompetansen, særlig innenfor plantefag og økonomi, sier han.

Samling en gang per måned

Studiet innenfor entreprenørskap er 30 studiepoeng og gjennomføres på ett år, mens de tre andre er på 60 studiepoeng over to år. Elevene har samlinger på skolen ca. en gang i måneden, mens resten er egenundervisning.

– En må jo ta seg sammen for å få gjort ting hjemme, men en får igjen for det. Det er mange flinke lærere, folk med ulik spisskompetanse fra NMBU og andre steder.

– Vi har hatt mye om økonomi og planteproduksjon. I tillegg har vi vært på en del besøk, både på gårder og i relevante bedrifter. Vi har fått innblikk i mye forskjellig, og det har vært lærerikt og et stort pluss. Lærerne har også vært flinke til å be om innspill og tilbakemeldinger, for å forbedre og fornye undervisningen, sier Kylstad.

Annonse

24-åringen skal etter planen overta hjemgården, med ammeku, korn og gras, i 2020. I tillegg skal samboeren hans, Nora Sandberg, overta gården med melkeproduksjon etter hennes foreldre. Den ligger også i Furnes.

– Jeg driver med graving i dag, og planen er å ha noe leiekjøring med traktor og maskin i tillegg til gårdsdrifta, sier Kylstad.

Stabilt søkertall

Fagskole er en høyere, yrkesfaglig utdanning som ikke krever generell studiekompetanse, og der teoriene er knyttet opp imot praktiske case og praktisk kunnskap og ferdigheter.

Espen Aasvangen, teamleder ved Planteproduksjon og driftsledelse, forteller at det er 16 studenter ved denne linja og ti ved Økologisk landbruk dette skoleåret.

– Antall studenter ved Planteproduksjon og driftsledelse har ligget ganske stabilt alle årene. Fagskolen Innlandet og Hvam vgs. har et felles ansvar for markedsføring. Vi prøver å være til stede på aktuelle fagmøter og fagdager, i tillegg til annonsering i sosiale medier og i fagblader, sier Aasvangen.

Mange som driver gård

– Hvordan er skolens erfaringer med dette tilbudet?

– Vi har meget gode erfaringer og tilbakemeldinger fra fagskolestudiene. Her møtes erfarne bønder, kommende bønder og andre med interesse for landbruk. Vi bruker en del tid på erfaringsutveksling mellom studentene. Vi får også gode tilbakemeldinger på at det legges opp til relevante utferder og gårdsbesøk under samlingene, sier teamlederen.

– Er det mange av elevene som er bønder eller skal overta gård i framtida?

Ved Planteproduksjon og driftsledelse dette skoleåret er det sju elever som er bønder og to som skal overta gård. Det er også noen som arbeider innenfor rådgiving og økonomi/regnskap i landbruket, sier Aasvangen.

Neste artikkel

Stort potensial for mer korn