Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre skandinaviske ulver påvist i vinter

Den skandinaviske ulvebestanden er vinteren 2018-2019 beregnet til å bestå av 380 ulver, hvorav 300 i Sverige medregnet halvparten av ulvene i grenserevir.

I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir. Foto: Shutterstock/Gu1Ms
I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir. Foto: Shutterstock/Gu1Ms

Antall revirmarkerende par har gått mest ned i Sverige, men det er også påvist færre ulveflokker i Norge, skriver Rovdata.

Det viser den endelige statusrapporten fra vinterens ulveovervåking i Skandinavia, som Rovdata og Viltskadecenter står bak.

– Den totale bestanden i Skandinavia faller dermed fortsatt, fra 460 ulver i 2014, 430 ulver i 2015 og 2016, og 410 ulver i 2017, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Antall ulv i den skandinaviske bestanden og i Sverige beregnes med en omregningsfaktor fra antall registrerte valpekull til antall individer.

40 flokker i Skandinavia

I vinter er det registrert totalt 40 ulveflokker i Skandinavia, hvorav 28 i Sverige, seks i Norge og seks i grenserevir.

Det er også registrert 28 revirmarkerende ulvepar, hvorav 18 i Sverige, fem i Norge og fem i grenserevir.

Annonse

– Når man deler de elleve ulveflokkene og parene i grenserevirene mellom landene, ble det påvist 31 ulveflokker og 20,5 revirmarkerende par i Sverige, mens det var 9 ulveflokker og 7,5 par i Norge, sier Kindberg.

Fem helnorske revir

I overvåkingssesongen ble det registrert 38 kull med ulvevalper, født i Skandinavia i 2018, hvorav 27 i helsvenske revir, fem i helnorske revir og seks i revir på tvers av riksgrensen mellom Norge og Sverige.

Det betyr at det i vinter også er påvist færre valpekull i Skandinavia sammenlignet med de foregående vintrene.

– Den skandinaviske ulvestammen økte kontinuerlig fram til for fire år siden, men nå ser vi at det har vært en nedadgående trend i bestanden etter dette, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkingen hos Høgskolen i Innlandet.

Tre nye finskrussiske ulver

Det er godt dokumentert at den skandinaviske ulvebestanden lider kraftig av innavl. Nye ulver som vandrer inn fra øst og deres avkom er betegnet som genetisk viktige, fordi de kan redusere graden av innavl.

– I vinter er det registrert tre nye finskrussiske ulver nord i Skandinavia, utenfor ulvenes reproduksjonsområde i sør.

To ble skutt ved skadefelling i Finnmark høsten 2018 og en ble sist sporet i Norbottens län i april 2019, sier Øystein Flagstad, genetiker i Rovdata.

Neste artikkel

Usmittede tyske tamsvin skal avlives