Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Færre granbarkbiller i hele landet

Den nasjonale barkbilleovervåkingen viser at fangstene av stor granbarkbille det siste året har gått ned i alle de undersøkte områdene, melder Nibio.

Nibio gjennomfører tellinger for å overvåke bestanden av granbarkbiller. Foto: Nibio
Nibio gjennomfører tellinger for å overvåke bestanden av granbarkbiller. Foto: Nibio

– Dette kan skyldes at effekten av tørkesommeren i 2018 er i ferd med å avta, sier seniorforsker Bjørn Økland, som får støtte fra sine kollegaer i barkbilleovervåkingen ved Nibio.

Forsinkelse på tre år

Forsker Jostein Gohli har analysert data fra de siste tiårene i overvåkingen. Han forteller at det oftest er en forsinkelse på tre år fra en tørkesommer til den fulle effekten på barkbillebestandene kommer.

Da stemmer det bra at nedgangen kommer nå i det fjerde året etter 2018.

Både Gohli og Økland minner om at vi i inneværende år har hatt både nye vindfellinger og tørkeperioder som kan bidra til flere granbarkbiller i årene som kommer, skriver Nibio.

– Også her vil effekten trolig bli størst tre år etter, poengterer Jostein Gohli.

Annonse

Flest biller i Vestfold

Også i år ble det fanget flest granbarkbiller i Vestfold og tilgrensende områder i Buskerud og Telemark, hvor noen områder også har hatt en del barkbilleangrep.

På sensommeren kom det mange skaderapporter som kan knyttes til en svært tørr sesong i mye av Sør-Norge. Flere av disse rapportene kan imidlertid være tørkeskader uten angrep av granbarkbillen.

– Modellberegninger indikerer at granbarkbillene rundt Oslofjorden i år kan ha gjennomført to generasjoner allerede tidlig på høsten. Dette åpner muligheten for to fluktperioder og mer skade, sier Nibio-forsker Paal Krokene.

Lavt nivå av granbarkbiller i Trøndelag og Helgeland kan forklares med at sesongen startet sent og at sommerværet har vært både fuktig og kjølig i denne landsdelen.

Neste artikkel

Nibio skal overvåke jordsmonnet