Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Avdekket færre alvorlige brudd på dyrevelferdsloven

I første tertial gjennomførte Mattilsynet tilsyn med dyrevelferden i 781 dyrehold. Det ble avdekket få alvorlige brudd på dyrevelferdsloven, men andelen dyrehold med regelverksbrudd har økt noe.

Andelen tilsyn uten forhåndsvarsel har økt: For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 59, 65 og 68 prosent. (Illustrasjonsfoto: Bondebladet)
Andelen tilsyn uten forhåndsvarsel har økt: For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 59, 65 og 68 prosent. (Illustrasjonsfoto: Bondebladet)

Totalt gjennomførte Mattilsynet tilsyn i 995 dyrehold, i 781 av dem var dyrevelferd formålet med tilsynet. Dette viser Mattilsynets dyrevelferdsrapport for 1. tertial 2021.

Andelen tilsyn uten forhåndsvarsel har økt: For sau, svin og storfe ligger andelen uvarslede tilsyn nå på henholdsvis på 59, 65 og 68 prosent, mot 48, 40 og 54 prosent i tilsvarende tertial i 2020. For kjæledyr ligger den stabilt på rett under 90 prosent. At et tilsyn er uvarslet, betyr at inspektøren ikke kontakter dyreholderen før han eller hun kommer på besøk, skriver Mattilsynet.

– Uvarslede inspeksjoner er viktig for at vi skal få se de faktiske forholdene i dyreholdet. EU-regelverket sier at uvarslede tilsyn skal være hovedregelen, sier Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet.

Prioriterer de mest alvorlige sakene

Antallet tilsyn er lavere enn i tilsvarende tertial i både 2019 og 2020. Mattilsynet har etablert nye systemer for et mer målrettet tilsyn med dyrevelferden.

Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. (Foto: Mattilsynet)
Torunn Knævelsrud, seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet. (Foto: Mattilsynet)

– For å få mest mulig ut av tilsynsarbeidet vårt, innenfor de ressursmessige rammene vi har, må vi prioritere de dyreholdene der risikoen for dårlig dyrevelferd er størst. Vi jobber kontinuerlig med å forbedre kvaliteten på inspeksjonene, og å identifisere og prioritere de alvorligste sakene. Hver enkelt sak krever derfor større bruk av ressurser enn før, sier Knævelsrud.

Annonse

Høyest for storfe

Mattilsynet fant regelverksbrudd i cirka 50 prosent av dyreholdene det ble ført tilsyn med. Det er en liten oppgang fra tidligere. Høyest er tallet for storfe, med avvik i 66 prosent av dyreholdene.

– Det kan være flere grunner til at andelen dyrehold med avvik er noe høyere enn før. Vi jobber med å bli mer risikobaserte i vårt tilsyn, og da vil andelen naturlig nok gå oppover. En annen forklaring kan være mindre forhåndsvarsling av tilsyn, sier seksjonssjefen.

Selv om andelen avvik går opp, er det fortsatt få saker som omhandler alvorlig vanskjøtsel av dyr.

Inspeksjon i 600 svinebesetninger

En viktig satsning for Mattilsynet i 2021, er en tilsynskampanje på svin. Mattilsynet skal på inspeksjon i 600 tilfeldig utvalgte svinebesetninger over hele landet.

Inspektørene vil blant annet se på oppstalling av purker før og etter fødsel, håndtering av syke og skadde dyr, grisenes tilgang på plass, mat og drikke, og bruk av strø og rotemateriale. Kampanjen vil være ferdig i 2022.

– God velferd for griser er viktig. Vi skal kartlegge hvordan grisene har det, og om driften i svineholdet er i tråd med regelverket for dyrevelferd. I kampanjen vil vi også gi bonden veiledning om regelverket, slik at det blir enklere å gjøre rett, sier Knævelsrud.

Neste artikkel

Afrikansk svinepest har rammet Thailand