Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-politikere vurderer klimaavgift på importvarer

EU-politikere vurderer klimaavgift på importerte varer. En slik retning vil styrke norsk landbruk og matindustri, mener Arne Ivar Sletnes.

De grønne partiene ble seierherrer i kommunevalget i forrige uke. Men også utenfor landets grenser blåser det en grønn vind.

– Mye tyder på et mer markant skifte mot en grønn handelspolitikk i EU de neste fem årene, sier Arne Ivar Sletnes, fagsjef for internasjonale spørsmål i Norsk Landbruksamvirke.

Valget til nytt Europaparlament før sommeren resulterte i stor framgang for de grønne og for partiene som nå har samlet seg under betegnelsen «Renew Europe». Disse to partigruppene vil få betydelig innflytelse i parlamentet, mener Sletnes.

– De grønne krever en handelspolitikk som skal bidra til å redusere utslippet av klimagasser, styrke miljøverdiene, ivareta arbeidstakeres rettigheter og gjøre det mulig å nå de 17 globale bærekraftsmålene. Renew Europe deler i stor grad de grønnes ambisjon om en handelspolitikk for bærekraftig utvikling, sier fagsjefen.

Klimatoll

De står ikke alene. Den nyutnevnte presidenten i Europakommisjonen, tyske Ursula von der Leyen, har respondert på kravene fra parlamentet. Hun trekker fram klima, bærekraft og rettferdig fordeling som hovedoppgaver i EU-politikken, forteller han.

– Blant konkrete tiltak innenfor internasjonal handel foreslår hun å innføre en karbon-avgift ved EUs yttergrense. Denne skal hindre karbonlekkasje, gjøre importerte varer med høyere utslipp av klimagasser dyrere, og bidra til å redusere global oppvarming, sier Sletnes.

– Hvis det importerte produktet har høyere utslipp enn det de stiller krav om i EU, blir det en slags klimatoll. De jobber med hvordan det kan implementeres, forteller han til Bondebladet.

– Konkret har man ikke kommet veldig langt ennå. Men den politiske debatten og arbeidet med å tenke på hvordan det kan gjøres, har kommet lenger i EU enn Norge, sier Sletnes.

Konkurransekraft

Denne måten å tenke på, er viktig for norsk landbruk, mener Sletnes.

– Skal vi ha bærekraftig jordbruk i Norge, må det også være lønnsomt å produsere bærekraftig. Da må vi stille like strenge krav til de produktene vi importerer, som til de vi produserer selv. Det er stadig flere politikere i EU som forfekter dette synspunktet, sier Sletnes.

Norge har i dag strengere krav og praksis på en rekke områder, enn land vi importerer fra. Det er med på å øke prisen på de norske produktene, sammenlignet med importvarene.

– Man mister konkurransekraft om man legger kostnader i å produsere bærekraftig i Norge, og ikke gjør det samme med det vi importerer. For å opprettholde konkurransekraften, må vi stille like krav. Det er snakk om å stille de samme kravene til klimautslipp og antibiotikabruk, sier fagsjefen i Norsk Landbrukssamvirke.

Vise vei

Importen av landbruksvarer til Norge øker.

– Det er et problem. Hvordan kan man bli konkurransekraftig, og ikke få økt import? I den sammenhengen er denne måten å tenke handelspolitikk på, særdeles viktig, sier Sletnes.

– Norsk Landbrukssamvirke mener vi må stille de samme bærekraft-kravene til importerte matvarer som det vi stiller til maten som produseres i Norge. Vi er spent på om EU, med et grønt skifte i sin handelspolitikk, kan vise vei i en slik retning, sier han.

Finland har lederskapet i EU i høst. De presenterte nylig sine handelspolitiske prioriteringer for handelskomiteen i Europaparlamentet.

– Finlands handelsminister Ville Skinnari uttalte at handelspolitikken må sikre Europas høye miljøstandarder og verne om forbrukerne. Han fortalte at klima er et prioritert område, og at Finland vil utrede muligheter for å etablere en ordning med klimaavgift på varer som importeres til EU, sier Sletnes.

Stortingsvalget betydning

«Et grønt valgskred» kalte Aftenposten resultatet i kommunevalget i forrige uke.

– Det har ikke veldig stor betydning før det blir stortingsvalg. Men hvis vi har den samme effekten da, kan det ha betydning. Men samme hvilken farge det er på partiene, er de nødt til å tenke i denne retningen. Alle partier sier at bærekraftig utvikling er særdeles viktig. Da må vi også tenke på det i handelspolitikken, sier Arne Iver Sletnes.

Neste artikkel

Vurderer egg-mulighetene våre i EU