Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

EU-kommisær slår ny alarm om antibiotikaresistente bakterier

Det blir stadig vanskeligere å behandle bakteriesykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika, viser ny rapport.

Bruk av antibiotika, både til dyr og til mennesker, er den viktigste driveren for utviklingen av antibiotikaresistens. Tall fra NORM-VET viser at det er lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i dyr og i mat i Norge. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde
Bruk av antibiotika, både til dyr og til mennesker, er den viktigste driveren for utviklingen av antibiotikaresistens. Tall fra NORM-VET viser at det er lav forekomst av antibiotikaresistente bakterier i dyr og i mat i Norge. Illustrasjonsfoto: Linda Sunde

Data sammenstilt av Det europeiske smittevernbyrået (ECDC) og Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA), viser at det blir stadig vanskeligere å behandle bakterielle sykdommer som smitter mellom dyr og mennesker med antibiotika, skriver Veterinærinstituttet.

– Denne rapporten bør igjen få alarmklokkene til å ringe. Den viser at vi er på vei inn i en verden hvor stadig flere vanlige bakterieinfeksjoner blir vanskelige, og i noen tilfeller, umulige å behandle. Det vi imidlertid ser, er at ambisiøse nasjonale retningslinjer i noen land bidrar til mindre bruk av antibiotika og en nedgang i antibiotikaresistens, sier Vytenis Andriukaitis, EU-kommisær for helse- og forbrukerpolitikk og næringsmiddelsikkerhet.

Resistente mot fluorokinoloner

Rapporten, som er basert på data fra europeiske land i 2017, viser at forekomsten av Campylobacter-bakterier som er resistente mot fluorokinoloner nå er svært høy i enkelte land.

Fluorokinoloner har til nå vært benyttet ved behandling av alvorlige campylobacterinfeksjoner, og resistens mot disse midlene betyr at de ikke lenger kan benyttes til behandling.

Annonse

Forekomst av resistens mot fluorokinoloner øker hos Salmonella også.

– Gode eksempler bør inspirere

Ifølge Marta Hugas, sjefsforsker i EFSA (European Food Safety Authority), har forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i dyr gått ned i land som har innført strenge retningslinjer for bruk av antibiotika.

– Rapporter fra europeiske og nasjonale institusjoner viser at det finnes gode eksempler på hvordan det går an å jobbe. Disse bør være til inspirasjon for andre land, sier Hugas.

– Presset fra verden rundt er stort

Vi må lytte til de alvorlige advarslene i rapporten, mener Anne Margrete Urdahl, seniorforsker og fagansvarlig for antibiotikaresistens ved Veterinærinstituttet.

– Selv om vi ligger veldig godt an på dyresiden i Norge, så krever det hardt arbeid og stor oppmerksomhet om antibiotikaresistens for å kunne bevare vår gode status så lenge vi kan. Presset fra verden rundt er stort, sier Urdahl.

Neste artikkel

Funn av Salmonella i sesamfrøprodukter