Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

ESA: Støtten til pelsdyrbøndene følger regelverket

EFTAs overvåkingsorgan, ESA, har konkludert med at ordningene ikke ser ut til å utgjøre statsstøtte etter EØS-regelverket.

ESA har gitt en uformell, foreløpig vurdering av kompensasjonsordningene til pelsdyroppdrettere, slik de følger av Stortingets lovvedtak i juni 2021, skriver regjeringa på sine nettsider.

– Jeg er glad for denne vurderingen fra ESA. Ut fra vurderingen er det lite sannsynlig at det vil kunne rettes tilbakebetalingskrav mot pelsdyroppdrettere etter at det de har fått utbetalt økonomisk kompensasjon fra staten. Det gir grunnlag for å sette i kraft de lovendringene Stortinget har vedtatt om endringer i kompensasjonsordningene, og legger til rette for at vi snart kan komme i gang med behandling av sakene etter det nye regelverket, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Det er en prioritert oppgave for regjeringa å sluttføre erstatningsoppgjøret til pelsdyroppdretterne, understreker Borch.

Annonse

Neste artikkel

– Jeg har gjort denne jobben som enhver jobb