Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enova gir støtte til fire nye biogassanlegg

Anleggene planlegger å benytte 250 000 tonn husdyrgjødsel i året.

Lista: Anlegget i Farsund kommune skal bygges på Lista fly- og næringspark. Illustrasjon: Vireo
Lista: Anlegget i Farsund kommune skal bygges på Lista fly- og næringspark. Illustrasjon: Vireo

Enova går inn med 161,9 millioner kroner i støtte til fire biogassanlegg i Norge. De fire selskapene er Hardanger Biogass, Lista Biogass, Renevo og Sømna Biogass Eiendom.

Dette var runde to i Enovas utlysinger for støtte til biogass i 2022, skriver statsforetaket i en pressemelding.

Programmet skal gi støtte til aktører som ønsker å etablere ny, eller videreutvikle eksisterende, industriell produksjon av biogass. Utlysingen var satt opp som en konkurranse, og de fire selskapene scoret best på de to kriteriene innovasjonsgrad i prosjektet og høyt energiresultat per støttekrone. De to kriteriene ble vektet med 50 prosent hver.

– Biogass kan spille en viktig rolle i overgangen til fornybare energikilder og vår oppgave er å bidra til teknologiutvikling og økt lønnsomhet i verdikjeden for biogass og biodrivstoff, sier Nils Kristian Nakstad, administrerende direktør i Enova.

Spisset mot innovasjon

Enova sin satsing mot biogass ble i mars 2022 spisset mot innovasjon. Programmet er rettet mot søkere med god dokumentert gjennomføringsevne og prosjekter som er "gryteklare".

– Verden må avkarboniseres. Det aller viktigste vi kan gjøre for å få ned utslippene, er å utvikle alternativer til fossil energi. Biogass spiller en viktig rolle i denne omstillingen. Prosjektene som nå får støtte fra Enova bidrar til innovasjon, og det kan føre til økt lønnsomhet og utslippskutt, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap).

Per i dag brukes det årlig 94 000 tonn husdyrgjødsel inn mot biogass. Dette tilsvarer om lag en prosent av husdyrgjødsla i Norge. De fire selskapene som nå har fått støtte planlegger å benytte mer husdyrgjødsel, og sørge for at ytterligere 250 000 tonn går til biogass hvert år.

De fire selskapene vil samlet bidra til 320 GWh/år mer i biogassproduksjon. Alle de fire prosjektene planlegger å produsere flytende biogass (LBG).

De fire prosjektene som får støtte, er:

Hardanger Biogass AS: 35 350 000 kroner

Netto energiproduksjon: 70,9 GWh

Selskapet skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biometanet vil ha samme kvalitet som naturgass som omsettes i markedet. En vil også fange den biogene CO2 som oppstår i prosessen. Dette er også et produkt som skal tilbys til markedet.

I tillegg vil biorest, med høyt næringsinnhold, leveres til lokale bønder. Hardanger Biogass AS skal produsere biogass med utgangspunkt i lokale og regionale råstoff.

Hardanger Biogass sitt anlegg skal bygges på Husnes i Kvinnherad. Illustrasjon: Vireo
Hardanger Biogass sitt anlegg skal bygges på Husnes i Kvinnherad. Illustrasjon: Vireo
Annonse

Lista Biogass AS: 36 139 094 kroner

Netto energiproduksjon: 71,7 GWh

Biogassanlegget skal bygges i Lista fly- og næringspark i Farsund kommune. Lista Biogass AS skal investere i et komplett biogassanlegg med produksjon av flytende biometan (LBG). Biogassen som produseres vil ha samme kvalitet som naturgass. Selskapet vil også fange den biogene CO2 som oppstår i prosessen.

Dette er også et produkt som skal tilbys til markedet. I tillegg vil biorest, med høyt næringsinnhold, leveres til lokale bønder.

Sømna Biogass Eiendom AS: 60 000 000 kroner

Netto energiproduksjon: 81,7 GWh

Prosjektet skal etablere en biogassproduksjon basert på bruk av råvarer fra lokalt landbruk og såkalt blå næring. Det skal produseres flytende biogass (LBG), men også her så skal en ta vare på biogen CO2 fra prosessen. Dette produktet vil også tilbys i markedet.

Sømna Biogass har som mål å produsere en biorest som kan videre utvikles til fullverdig gjødsel.

Sømna biogassfabrikk skal bygges på Sømna. Illustrasjon: Sømna Biogass
Sømna biogassfabrikk skal bygges på Sømna. Illustrasjon: Sømna Biogass

Renevo AS Jondal: 30 379 242 kroner

Netto energiproduksjon: 52,1 GWh

Prosjektet skal etablere et biogassanlegg i industriområdet Tryglavik i Jondal i Ullensvang kommune i Vestland fylke. Anlegget skal produsere flytende biogass i tillegg til biproduktene bio-CO2 og biogjødsel.

Selskapet tar sikte på at dette anlegget skal være et standardisert turn-key biogassanlegg og en løsning som selskapet kan repetere flere ganger.

Renevo sitt biogassanlegg skal bygges i Jondal. Illustrasjon: Renevo 2022
Renevo sitt biogassanlegg skal bygges i Jondal. Illustrasjon: Renevo 2022

Neste artikkel

Enova sa nei, det blir likevel biogass i Ølen