Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Enige om prisforskjeller

Samtlige parti på Stortinget stemte for at leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet.

Da Stortinget startet debatten om Dagligvaremeldinga i forrige uke, stod det tre parti bak et forslag om at prisforskjeller inn til kjedene må ha en saklig begrunnelse. Det var Frp, Ap og SV.

Men i debatten kom det tidlig fram at regjeringspartiene kunne være på glid i dette spørsmålet, dersom forslaget var ment som en innskjerpelse og en marsjordre, og ikke utløste en lovendring.

Det fikk de bekreftet. Snart var det bare Senterpartiet som ikke ville stemme for forslaget.

Arbeiderpartiet ba Sp om en begrunnelse.

– Jeg opplever at Arbeiderpartiets utgangspunkt er at en ønsker like innkjøpspriser. Senterpartiet sier at det er nok kanskje å gå litt for langt. Vi ønsker ikke urimelige forskjeller i innkjøpsprisene, svarte Geir Pollestad.

Ville utrede først

Annonse

Etter det gikk Høyre på talerstolen og ba Senterpartiet vurdere å bli med på forslaget.

– Det ville jo være for galt om vi skal ta fra både Trygve Hegnar og Dagens Næringsliv gleden av å skrive at Senterpartiet legger sin beskyttende hånd over Nortura og Tine, spøkte Pollestad i svaret sitt.

Senterpartiet hadde et annet forslag, der de ville utrede modeller for å begrense forskjellene i innkjøpspriser.

Pollestad fortalte at Sp ønsket en bredere utgreiing før de tok stilling til hvilken modell de ville velge. Det handlet om å velge en ubyråkratisk og effektiv løsning, sa han.

Men under voteringen ble det klart at også Senterpartiet nå støttet flertallsforslaget.

Vedtaket

Stortinget vedtok at Konkurransetilsynet må legge til grunn at leverandører med en dominerende stilling har et særlig ansvar for å vise at forskjeller i innkjøpsbetingelser er saklig begrunnet og ikke skader konkurransen. Ulike priser som ikke skyldes forskjeller i produksjons- eller distribusjonskostnader, skader konkurransen. Bevisbyrden ligger på leverandørene, men kjedene er i like stor grad ansvarlige for å etterleve regelverket, vedtok Stortinget.

Neste artikkel

Ap: – Blåblå mest opptatt av matbaronene