Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Engangspurkeutredning klar

Landbruksdirektoratet foreslår endringer i reglene for smågrisproduksjon.

Illustrasjonsbilde (Foto: Øystein Heggdal)

Jordbruket og staten ble i jordbruksoppgjøret enige om endringer i husdyrkonsesjonsloven for å få bukt med den såkalte engangspurkeproduksjonen. Landbruksdirektoratet fikk i oppdrag å utrede hvordan det kunne gjøres, og har i dag lagt frem sine forslag.

Engangspurker

For vanlige smågrisprodusenter er grensa i dag 105 innsatte purker. Direktoratet foreslår å endre dette til 126 slakta/omsatte/destruerte purker per år. Det har de kommet frem til ved å legge til grunn gjennomsnittlig rekrutering av purker, som i 2017 var 37 prosent. De har rundet opp til 40 prosent for å ta høyde for stor variasjon.

Engangspurkeproduksjon

Norsk smågrisproduksjon er regulert på antall avlspurker du har i grisehuset til enhver tid.

Ved å slakte ut purka så snart første kull er avvent, og time det med at ei ny purke griser rett etterpå, kan du få mange flere kull.

Ved å gjøre dette kan du øke produksjonen fra ca. 4000 til oppunder 15.000 solgte smågris.

Som Bondebladet har skrevet tidligere er det i flere år blitt stadig vanligere å drive med engangspurker.

Du kan lese hele rapporten her.

Endringen vil også gjelde produsenter som har konsesjon til å drive større enn 105 purker i dag. Antall tillatt innsatte purker vil ganges med 1,2, som er det samme forholdet mellom innsatte purker og det nye målepunktet. Forholdet mellom de med og de uten konsesjon for utvidet drift blir det samme som i dag.

I de fleste purkeringene har navet konsesjon til å ha 450 purker. Når purkene som er ute hos satelittene er regnet med har Landbruksdirektoratet regnet seg frem til at det er 707 avlspurker i en purkering.

"Purkene står normalt sett i navet i 14 uker og 8 uker i satellittene. I satellittene står det da normalt 450 * 8 / 14 = 257 avlspurker, slik at navet normalt eier 450 + 257 = 707 avlspurker."

Annonse

For purkeringene som helhet legger Landbruksdirektoratet til grunn samme forhold som for øvrige produsenter. 707 ganger 1,2 er 848 purker, og de foreslår en grense for purkeringene på 848 slakta/omsatte/destruerte purker per år. Såvidt Bondebladet forstår legger direktoratet til grunn at det bare er navene i purkeringer som sender purker til slakt.

Overgangsordning

Direktoratet har også fått i oppgave å utrede en overgangsordning. Flere har investert i grishus tilpasset engangspurkeproduksjon, og har dermed bygget betydelig større enn de ellers ville gjort. Å redusere produksjonen vil opplagt være en økonomisk smell. Det mener direktoratet overgangsordningen bør ta hensyn til. De vil også se på hvilken mulighet produsentene selv har til å redusere tapet ved alternativ bruk av bygget.

"Den utfordrende markedssituasjonen for svinekjøtt tilsier etter Landbruksdirektoratets mening en rask innstramming av engangspurkeproduksjonen, med begrensede overgangsordninger."

Det er tre forslag i rapporten for overgangsordninger:

Innrettelse innen antall år. Denne modellen innebærer at dagens enganspurkeprodusenter skal være nede i 126 slakta/omsatte/destruerte purker per år innen et visst antal år. En variant av denne er at alle produsenter må ned på et visst antall slakta/omsatte/destruerte purker innen et år, og videre ned til 126 påfølgende år.

Direktoratet lufter også muligheten for erstatning. Det mener de det er "rimlig klart" at engangspurkeprodusenter ikke har krav på erstatning, og viser til en vurdering Justisdepartementets lovavdeling gjorde knyttet til avviklingen av pelsdyrnæringa.

Neste artikkel

Bonden må tjene såpass for å kunne fornye drifta