Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Endrer veiledning for å hindre rust

Etter at innredningen i flere nye fjøs har begynt å ruste, skal NEK 400 Landbruk forbedres for å redusere sjansen for at det skjer igjen.

Dette bildet er tatt i et fire år gammelt fjøs. (Foto: Stian Eide)
Dette bildet er tatt i et fire år gammelt fjøs. (Foto: Stian Eide)

Bondebladet og fagbladet Norsk Landbruk har skrevet flere saker om rust i nye fjøs. Forklaringen fra dem som bygger fjøs er at rusten skyldes sammenblanding av metaller med ulik galvanisk spenning, særlig i jording.

Nå blir NEK TS 400 Landbruk revidert. Det skal gi elektrikere bedre veiledning for å unngå feil som fører til rust.

– Det stemmer, den har vi til revisjon. Veiledningen er fra 2016, og hovedtanken er å revidere den for å komme i samsvar med nyeste versjon fra 2018. Veilederen inneholder allerede en god del veiledning rundt korrosjon, men vi ser nå på om vi kan få inn noen gode råd rundt praktisk utførelse, i veilederen. Det vil skje i samråd med NK-64. Det ser dessverre ut til at vi ikke får publisert ny versjon på denne siden av sommeren, på grunn av koronasituasjonen, sier Espen Masvik, fagsjef for høy- og lavspenningsinstallasjoner i Norsk Elektroteknisk Komite.

NK-64 komiteens arbeidsområde er elektriske lavspenningsanlegg.

Dialog

NEK 400 Landbruk kom i 2016, og skulle uansett revideres nå. Etter initiativ fra Bondelaget ble dette utsatt.

– Vi ba om at den skulle holdes an litt, for å se om vi kunne presisere det ytterligere, sier Pål-Arne Oulie, rådgiver i Bondelaget.

Bondelaget og Fjøssystemer var begge i et møte med en arbeidsgruppe fra NEK, for å komme fram til årsaken til rusten. Fra Fjøssystemer var det Erik Stenumgaard som var med.

– Der satt mye fagkompetanse. Det viser seg at det er samme problematikk i forsyningsnettet i Norge, de får de samme skadene. Dette er ikke noe enestående tilfelle, og har ikke noe med elektrisiteten å gjøre. Det har med spenningsforskjellen i metaller som sammenkobles å gjøre. De endrer ikke kravet, men kommer med enda bedre veiledning, sier Stenumgaard.

Masvik sier årsaken til endringene som blir gjort i forhold til rust, kommer som følge av dette.

– Grunnen er de eksemplene som er lagt fram, som viser at man sammenblander ulike metaller. Når de blir utsatt for urin og miljøet i fjøset, blir det korrosjon, sier Masvik.

– For øvrig er dette en problemstilling som ikke kun berører elektro, så her bør også leverandører til innredning og VVS i landbruket lage gode veiledninger for å unngå rust, legger Masvik til.

Bedre veiledning

Det er viktig å understreke at det ikke er kravet som blir endret, kun at elektrikeren skal få bedre veiledning i hvordan han unngår problemet.

– NEK 400 Landbruk er lite brukt. Den er et frivillig tilvalg, det er NEK 400 som er standarden.

I NEK 400 er rust i landbruksbygg omtalt, om enn med kun èn setning:

«Tilleggsutjevningsforbindelsen og det metalliske nettet skal være montert slik at de er varig beskyttet mot mekanisk påkjenning og korrosjon.»

– Når elektrobransjen sier de bare følger NEK 400, så gjør de ikke det, ikke på dette punktet. Så kan du si at det står «Du skal ta hensyn til det». Standarden er slik at den ikke beskriver løsningen for deg. Så om du ikke forstår årsakssammenhengen, forstår du kanskje ikke løsningen heller. Da hjelper det ikke at det står i NEK 400 at du skal ta hensyn til det, sier Oulie.

Kompetanse på fjøs

– Hvis NEK 400 Landbruk er lite brukt: Hvordan skal det hindre problemet at den blir endret?

– Som fagperson skal du være bevisst på det. Om du trenger noe mer informasjon, kan du slå opp i NEK 400 Landbruk. Bonden kan be om at NEK 400 Landbruk legges til grunn for leveransen fra elektrikeren, svarer Oulie.

Annonse

Landbruksbygg er ikke en del av fagutdanningen på elektro. Da er det ikke så rart det blir gjort feil, mener han.

– Heller ikke at det kanskje blir overdrevet dette med utjevning noen steder. Først og fremst er problemet at det ikke blir tatt hensyn til at sammenkobling av ulike metaller, som kobber og stål, reagerer når de kommer i kontakt med fuktighet og salt fra urin. Samt at enkelte i elektrobransjen ikke forstår problemet, sier Oulie videre.

Frivillig

– Det er litt av grunnen til at vi har laget NEK 400 Landbruk. Vi så at kompetansen var variabel. Det er laget kurs rundt det, sier Oulie.

– Vil du anbefale bønder som skal bygge fjøs å bestille dem etter NEK 400 Landbruk?

– Det vil i hvert fall være et utgangspunkt for å få mer egnede løsninger, og et grunnlag for å reklamere etterpå, om du ikke får det. Det blir presisert mye tydeligere hva elektrikeren skal gjøre. Det er et frivillig tilvalg, og det er frivillig og gjøre justeringer, innenfor det også. Den er så ikke firkantet at du ikke kan avtale å gjøre avvik på noen punkter.

Bondelaget: Flere årsaker

Astrid Solberg i Norges Bondelag mener det er flere årsaker til rustproblemene.

– Vi har hatt møter med ulike fagmiljøer, og har funnet ut at årsaken til at det ruster, må utredes nærmere. De enkelte sakene kan ha forskjellige årsaker. I tillegg til at det kan være for mye jording, kan det være problemer med kvalitet på innredninger, elektrikerarbeid, stålkvalitet eller rørleggerarbeid. Vi jobber nå med å finne fagfolk som kan hjelpe oss å utrede dette, sier Solberg.

Fjøssystemer og Felleskjøpet har siden problemene med rust først ble omtalt, ment at det skyldes jording og at metall blir satt sammen uten å ta hensyn til at de har forskjellig spenning.

– Det er mengden stål, ja, og forskjellen i potensialutjevning. Det mener Sintef, og, vi har gjort tiltak med pulverlakkering, sier Jon Ivar Mælen, produktsjef for I-mek. i Felleskjøpet.

– Det vi har kommet fram til, er at når jordingsanlegget blir utført feil, og utjevningen blir utført feil, får vi noe som heter påtrykt spenning. Vi kan bevise at dette virker som en akselerator, sier Stenumgaard i Fjøssystemer.

Korona

Mælen har også arbeidet med Bondelaget, men er åpen om at koronakrisen har ført til forsinkelser i arbeidet med rust.

– Vi var i møte med Bondelaget, men vi har noen større utfordringer. Det er mer akutt, og vi sliter med det. Vi har pågående monteringsprosesser, byggeoppstart rundt omkring, og ikke minst håndtering av egghus. Vi har litt å stri med, sier Mælen.

Sikkerhet

Oulie i Bondelaget advarer bønder mot å fjerne jordingen, for slik å hindre korrosjon.

– Jeg kan legge til at det er viktig at bonden ikke selv begynner å fjerne kobberkabler fra innredning. Det må han få hjelp til å gjøre, en faglig vurdering av om det er riktig utført. Ellers kan han få ansvaret selv, hvis folk eller dyr mister livet på grunn av elektrisk støt, sier Oulie.

I noen fjøs har jordingen rustet tvert av, og Oulie mener ansvarsforholdet da er likt.

– Ja, du er ansvarlig for at det elektriske anlegget er i orden. Vi kommer til å anbefale NEK å ta inn dette som et sjekkpunkt i elektrokontrollen i landbruket, slik at elektrikeren kan se på det og gi bonden råd, sier han.

Økonomisk ansvar

I tillegg til spørsmålet om hvorfor nye fjøs får problemer med rust, er spørsmålet hvem som skal ta regninga for å løse problemet.

– Vi har 18 medlemmer som har henvendt seg til oss. Vår anbefaling har vært at medlemmene må reklamere på skaden og melde det til sitt forsikringsselskap for å få den konkrete skaden vurdert. Noen av sakene er blitt løst i samband med Felleskjøpet eller Fjøssystemer, andre har vi henvist til en samarbeidsadvokat som bistår i enkeltsaker, sier Solberg.

For noen år siden kollapset gulvet i flere sauegulv, og etter hvert tok Gjensidige på seg å føre en sak i retten. Det ligger ikke an til at selskapet gjør det nå, sier Solberg.

– Vi har god dialog med Gjensidige om denne saken, men som øvrige forsikringsselskaper avslår de å erstatte rustskader. Dette er ikke «plutselig og uforutsette hendelser» og ulikt Reimesaken, der årsaken til at gulvene kollapset var en feil fra leverandør, sier Astrid Solberg.

Neste artikkel

Kraftig oppsving i salget av norskprodusert mat