Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– En katastrofe for naturbruk i Nordland

Nordland Bondelag ser med forundring og sjokk at fylkesdirektør Nina Ellingsen Høiskar foreslår å legge ned skoletilbud ved Mosjøen vid. skole.

Hvis dette forslaget går gjennom, blir det en katastrofe for den grønne utdanninga i Nordland, mener fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag. (Foto: Lars Olav Haug)
Hvis dette forslaget går gjennom, blir det en katastrofe for den grønne utdanninga i Nordland, mener fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag. (Foto: Lars Olav Haug)

En nedlegging ved studiested Marka, vil kunne medføre en halvering av dagens tilbud, skriver Nordland Bondelag i en pressemelding.

– En rasering vi ikke kan sitte stille å se på, sier fylkesleder Trond Bjørkås i Nordland Bondelag.

Å ikke videreføre skogbruk Vg2, samt å ikke opprette heste- og dyrefaget Vg2, som en kompensasjon for nedlegging av heste- og hovslagerfaget, vil være en rasering av det videregående tilbudet rettet mot naturbruk – særlig i sørdelen av Nordland fylke, skriver fylkeslaget.

– I og med at skolen rekrutterer ungdom fra hele fylket – så vil forslaget berøre landbruket i hele fylket, poengterer Bjørkås.

Tap av fem klasser

Med stor sannsynlighet vil fylkesdirektørens forslag kunne medføre tap av to Vg1-tilbud, to Vg2-tilbud og ett Vg3-tilbud – altså fem klasser.

Annonse

– Dette vil også medføre at to av tre grønne Vg2-linjevalg forsvinner i Nord-Norge. Med skog og hest/dyrefaget ute, så vil vi kun stå igjen med landbruk. Det blir en katastrofe for den grønne utdanningen i Nordland, sier fylkeslederen.

Et uklokt valg, i en tid der hele nasjonen bl.a. fokuserer på økt selvforsyningsgrad, mener Bjørkås.

– Vi har hatt en sterk økning av søkere til naturbruksutdanninga i hele fylket de siste årene, samt behov for nyrekruttering i mange deler av næringa. I tillegg er det gjort betydelige investeringer ved skolene, og skolegårdsbrukene, for å kunne tilby moderne undervisningsfasiliteter.

Vil ha flere fakta på bordet

Nordland Bondelag forventer at den videre høringsprosessen frembringer klarere fakta i saken.

– Slik at fylkesdirektøren gis mulighet til å endre sin innstilling – eller at fylkesråd og/eller fylkesting gjør om på dette svært negative forslaget, sier Trond Bjørkås.

Neste artikkel

Naboer bygger fjøs i Krekvika