Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elise har fylt på med HMS-kunnskap

19 deltakere har vært gjennom et nyutviklet kurs i HMS for landbruket ved UiT. – Det var et bra opplegg, sier geitebonde Elise Blixgård.

Studentene fikk ti studiepoeng for kurset, og hadde egen hjemmeeksamen. Her er de på vernerunde ved Senja Videregående skole. (Foto: Kristine Lind-Olsen, UiT)
Studentene fikk ti studiepoeng for kurset, og hadde egen hjemmeeksamen. Her er de på vernerunde ved Senja Videregående skole. (Foto: Kristine Lind-Olsen, UiT)

UiT Norges arktiske universitet startet i 2017, i samarbeid med Troms landbruksfaglige senter og Senja videregående skole, arbeidet med et studietilbud i HMS for landbruket.

Med god økonomisk hjelp av kompetanseutviklingsprogrammet i landbruket og Fylkesmannen i Troms ble studietilbudet klart høsten 2018.

– Jeg fikk en e-post om dette kurset, og så søkte jeg på vanlig måte, sier Elise Blixgård. Hun og mannen driver geitebruk i Nordreisa i Troms. De har en kvote på 120 tonn.

Brannvern og psykisk helse

Bedriftsbesøk, praksisdag, gruppearbeid og undervisning er viktige deler av kursopplegget.

Tema som psykisk helse, indre og ytre arbeidsmiljø, brannforebygging, kvalitetssystem og forbedringsarbeid er del av tematikken. UiT har hatt det faglige ansvaret.

Annonse

I tillegg har det vært forelesere fra Matmerk, Arbeidstilsynet, Landbrukets brannvernkomité, NLR og flere andre.

– Det var en fin miks av deltakere på kurset, med bønder, rådgivere og forvaltning. I tillegg var det mange flinke forelesere med forskjellig bakgrunn. Det betyr at folk med ulik erfaring ser og opplever ting sammen, og det er bra med en utveksling av tanker og erfaringer under kurset, sier hun.

– HMS må integreres

Elise Blixgård har en bachelorgrad i samfunnssikkerhet og beredskap og har erfaring fra offshore. Nå har hun og mannen drevet egen gård i ni år.

– Vi har mange samvirker som fungerer godt i landbruket, men det er sjelden at HMS løftes opp på møter og samlinger. Jeg tror vi må integrere HMS som en del av andre vanlige rutiner. Det er vanlig i oljebransjen, blant annet med øvelser, sier hun.

Landbruket er veldig gode på ny teknologi, men det er utfordrende med HMS, mener geitebonden.

– Jeg tror at vi kan lykkes med sikkerhet også, som vi har gjort med mye annet, sier hun og mener det er positivt at kurset er løftet opp på universitetsnivå.

Det er enighet om å tilby HMS-studiet høsten 2019 også, med forbehold om at det blir nok søkere, opplyser Hanne Storteig, prosjektmedarbeider ved Senja videregående skole.

Neste artikkel

Ny behandling av gamle saker