Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elisabeth Gjems er ny leder i Hedmark Bondelag

Elisabeth Gjems (46) fra Åmot er den første kvinnelige lederen i fylkeslaget.

Elisabeth Gjems og mannen driver mjølkeproduksjon i Åmot. Den nye fylkeslederen har erfaring fra en rekke verv i landbruket. Foto: Guro Breck

Gjems overtar for Erling Aas-Eng, som har vært leder i fire år og i tillegg nestleder ett år, skriver Hedmark Bondelag.

– Vi bønder utfører et oppdrag på vegne av samfunnet om å produsere mat. Betydningen av dette er det ikke gitt at alle forstår. Vi må være flinke til å forklare hva vi driver med. Vi driver ei bærekraftig næring basert på fotosyntesen, og vi er en del av løsningen på klimaspørsmålet, sa Gjems etter valget.

Bred erfaring

Den nye fylkesleder har erfaring fra en rekke verv i landbruket: Hun har siden 2016 vært styremedlem i Geno SA, og styremedlem i Landkreditt SA siden 2013.

I Landkreditt har Gjems vært nestleder i styret fra 2016 og fram til 2019. Hun har også hatt flere verv i Glommen Skog.

Elisabeth Gjems driver gården Ottershagen i Haugedalen i Åmot med mjølkeproduksjon og skog sammen med sin mann. Samtidig med at de tok over gården i 2004, startet de Ottershagen gardsbarnehage, der Gjems er daglig leder.

Hun er utdannet cand. agric. fra naturforvaltningsstudiet ved NMBU på Ås, og har arbeidet hos Fylkesmannen i Hedmark i til sammen åtte år.

Nytt styre i Hedmark Bondelag

Annonse

Lars Opsal jr fra Veldre i Ringsaker ble gjenvalgt som nestleder i styret. Videre ble følgende valgt inn i det nye styret:

Ingvald Landet (39) fra Stor-Elvdal og Geir Lohn (50) fra Alvdal.

Ingvald Landet driver med saueproduksjon og skog i Stor-Elvdal, og har den siste perioden vært leder i Hedmark Bondelags rovdyrutvalg. Geir Lohn driver mjølkeproduksjon i Alvdal.

Ivar Sund fra Grue var ikke på valg som styremedlem.

Som nytt fast møtende første vararepresentant i styret ble Åse Sundvor (41) fra Romedal i Stange valgt. Sundvor driver kylling- og kornproduksjon.

Enstemming om sammenslåing

Årsmøtet gjorde også enstemmig intensjonsvedtak om sammenslåing med Oppland Bondelag.

En forutsetning for dette er at Bondelaget vedtar at fylkeslag skal følge ny nasjonal fylkesinndeling på årsmøtet i juni 2019, skriver Hedmark Bondelag.

Sammenslåingen vil i så fall skje på konstituerende årsmøte for Innlandet Bondelag i mars 2020.

Neste artikkel

Vil ha tilbake 500 000 dekar korn