Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Elggjegere fjerna 18 tonn med slakteavfall over fire år

Gjennom et stort dugnadsarbeid har elgjegere i Lierne kommune klart å fjerne hele 18 tonn med slakteavfall over fire jaktsesonger.

Kadaver og slakteavfall bidrar til å opprettholde tette bestander av smårovvilt og kråkefugl. (Illustrasjonsfoto: Privat)
Kadaver og slakteavfall bidrar til å opprettholde tette bestander av smårovvilt og kråkefugl. (Illustrasjonsfoto: Privat)

Dette utgjør omtrent en fjerdedel av slakteavfallet i skogen i kommunen, skriver Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Jegerne ønsket å gjøre noe med årsakene til at smårovvilt og kråkefugl øker i antall, særlig med tanke på slakteavfall og påkjørt vilt, men også kommunens håndtering av matrester og søppel.

– Menneskelig aktivitet kan gi lettere tilgang på mat og dermed føre til høyere tetthet av åtseletere. Flere nyere studier dokumenterer økt nærvær av rødrev og kråkefugl der det er mye matavfall, som langs veier og i hyttefelt. Kadaver og slakteavfall bidrar også til å opprettholde tette bestander av smårovvilt og kråkefugl, sier forsker Lars Rød- Eriksen i NINA.

Brukt som åte

I Lierne ble det innsamlete slakteavfallet gjen­brukt som åte i jakttida. Åtene ble fulgt opp aktivt hele jaktsesongen, for ikke å fungere som en «fôringsstasjon».

En bevisst håndtering av slakteavfall og andre kilder til mat kan trolig bidra til å begrense utbredelse og tetthet av det forskerne kaller generalist-artene, skriver NINA.

Annonse

Det kan føre til at disse dyrene forsyner seg mindre av annet småvilt, som skogsfugl og ryper,

Mer lirype og skogsfugl

For skogsfugl er estimatet det høyeste som er registrert i de elleve siste jaktsesonger i Lierne.

Jaktutbyttet på lirype har også økt de siste to sesongene.

– Vi har gode takseringsdata for lirype, og det er ingen tvil om at bestanden har økt i perioden etter at prosjektet startet. I fellingsstatistikken ser vi også en markert økning i uttaket av skogsfugl i Lierne fra nest siste til siste jaktsesong, sier Rød-Eriksen.

Generelt synes økningen i hønsefuglbestanden å være større i Lierne sammenliknet med tilsvarende statistikk for nabokommunene.

Dette samsvarer med at forekomsten av rødrev og mår har gått ned i samme tidsperiode. Nabokommunene har ikke observert tilsvarende nedgang, skriver NINA.

Neste artikkel

Mener statlige ansatte bør erstatte lokale fellingslag