Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eiendomsskatt uten eiendom

Statnett eier og drifter kraftlinjene som går på kryss og tvers over hele landet. Marka hvor mastene er satt opp, er det imidlertid tusener av grunneiere over hele landet som eier. De har stilt eiendommen sin til disposisjon for at folk skal få strøm i husveggen.

NRK skriver at det har oppstått en konflikt om hvem som skal betale eiendomsskatten for grunnen under kraftlinjene.

Statnett tok Suldal, Sauda og Ås til retten i spørsmålet om hvem som skal ta regningen. I Oslo tingrett fikk kommunene medhold, i lagmannsretten ble det konkludert annerledes. Der ble det sagt at grunneiere skal betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på.

Dommen er anket til høyesterett og dermed ikke rettskraftig. Dersom dommen fra lagmannsretten blir stående vil grunneiere som har en ledning over eiendommen sin måtte forvente å måtte betale eiendomsskatt for marka under kraftlinjenene.

Annonse

Direktør skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn, er tydelig i denne saken.

– Det er utidig og helt urimelig at grunneierne skal betale eiendomsskatten for arealet under kraftlinjene. Blir dommen i Borgarting lagmannsrett stående, må politikerne på banen.

Vi får vente på dommen i høyesterett, men jeg håper ikke at juridiske spissfindigheter skal resultere i at lovgiver, stortinget, må endre loven for å få til dette, sier Bøhn til skog.no.

Neste artikkel

– Jeg var skitheldig, det var mye blod