Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eggbonde mener portforbudet for høner er skivebom

– Gjennom gjentatte portforbud for utegående høns viser Mattilsynet sin intensjon om å ensrette husdyrholdet i Norge, sier Johannes Hvaal Solberg.

Småbruksbøndene Camilla Watvedt og Johannes Hvaal Solberg vil ikke følge kravet om portforbud. (Foto: Privat)
Småbruksbøndene Camilla Watvedt og Johannes Hvaal Solberg vil ikke følge kravet om portforbud. (Foto: Privat)

Den 1. juli vedtok Mattilsynet et nytt portforbud for tamhøns i regioner omkring Oslofjorden, med begrunnelsen at det var funnet død fugl med høypatogen fugleinfluensa.

Mattilsynet skriver at «dyrene skal holdes innendørs eller inngjerdet og under tak ute for å hindre at de blir smittet fra ville fugler», og i neste omgang «hindre smitte fra ville fugler til fjørfehold».

Nekter å etterkomme forbudet

Johannes H. Solberg, og flere andre bønder som driver med utegående høns som næring, har nektet å etterkomme portforbudet.

– Våre høner går ute, ofte i flyttbare hønsehus, noe som sikrer hønene sol, grønt gress og mulighet for naturlig atferd. Denne driftsformen gir dyrene maksimal dyrevelferd, samt at eggene blir av meget god kvalitet, sier Solberg.

Et viktig aspekt ved utegang er at hønsenes helse blir bedre, slik at immunforsvaret kan håndtere de virus og bakterier som er naturlig til stede i et husdyrhold, forklarer bonden.

– Det er mange grunner til at portforbudet ikke bør overholdes av oss som driver med utegående fjørfe. Det å skulle følge et portforbud som innføres over natta, innebærer i praksis næringsnekt for bøndene. Få av oss har plass eller ressurser til å plutselig å skulle ta inn flere hundre høner under tak. Mattilsynet har dessuten selv godkjent og registrert driftsformer med utegående høns, derfor opplever vi disse kravene urimelige.

Smitte i industrialisert hønsehold

Portforbudet har dramatiske konsekvenser. Derfor må en forvente god dokumentasjon om virkningene av tiltaket, forklarer Solberg.

– Mattilsynet gjør dette for å hindre smittespredning. Kan du forstå tiltaket?

Annonse

– Det har ikke vært fremlagt noe dokumentasjon på smitte fra besetninger av utegående høner og inn i «lukkede anlegg», selv om flere av oss som er rammet av portforbudet har etterspurt dette. Tvert imot viser flere studier at problemer med helse og sykdommer på fjørfe oppstår i industrielle fjørfehold, hvor tusenvis av fugler går tett i tett.

– Hva bør Mattilsynet gjøre?

– Tiltak må stå i sammenheng med risiko. Jeg forstår at Mattilsynet ønsker å beskytte den industrielle fjørfenæringa imot sykdommer. Men ved innføring av portforbud, særlig i sommerhalvåret, stenger de bevisst en alternativ måte å drive landbruk på, som er mer framtidsrettet og dyrevennlig. Sunne friske høns har bedre immunforsvar.

Ulike beregninger i naboland

– Mattilsynet bruker begrepet «smittesannsynlighet» som viktig i deres vurderinger av utegående høns. Hva mener du om deres beregninger?

– Det er vanskelig å si noe om beregninger, så lenge Mattilsynet ikke definerer begrepet «smittesannsynlighet». Uten tydelige gjennomsiktige definisjoner vil beregninger kreve stor grad av skjønn, som lett kan utvikle seg til hypokondri. Jeg har for øvrig merket meg at Mattilsynet i Norge må ha gjort helt andre beregninger enn våre naboland, som ikke har innført slike dramatiske tiltak for utegående høns.

– Mattilsynet legger vekt på god dyrevelferd. Hvordan virker et slikt forbud inn på dyrevelferden hos høner?

– Ved tidligere portforbud ser vi at det er vanskelig for hønene med et slikt miljøskifte. De er vant til å gå ute og bevege seg fritt over store områder. Ofte kan det å ta hønene inn medføre hakking og plukking. Et annet poeng er flere av oss som driver med utegående høner heller ikke har fasiliteter til å ta alle hønene inn, innenfor gjeldende regelverk. Konsekvensen vil da være slakting av friske dyr. Dette er dårlig dyrevelferd og innebærer næringsnekt for oss.

– Dere har nektet å etterkomme portforbudet. Hvilke konsekvenser kan dette gi for dere?

– Personlig har jeg ikke mottatt noen trusler om konsekvenser foreløpig, men min kollega ble truet med bøter. Jeg kommer ikke til å vedta noen bot for å ha hønene ute. Høns har vært ute i tusenvis av år, og det skal de få fortsette å være, sier Johannes Hvaal Solberg.

Jeg kommer ikke til å vedta noen bot for å ha hønene ute

Johannes Hvaal Solberg

Neste artikkel

Pass på halsbandene på dyr i vekst