Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Eco-1 trapper ned i Norge – satser i Sverige

Selskapet regner med at 90 prosent av omsetningen på stasjonene vil forsvinne.

I statsbudsjettet blir det foreslått å innføre full veibruksavgift
 for biodrivstoff. (Illustrasjonsfoto)
I statsbudsjettet blir det foreslått å innføre full veibruksavgift for biodrivstoff. (Illustrasjonsfoto)

I det foreslåtte statsbudsjettet for 2020 legges det opp til at det skal innføres full veibruksavgift for biodrivstoff. Noe som i praksis vil gjøre at fornybart drivstoff prises ut av markedet, skriver Norsk Bioenergiforening (Nobio) i en pressemeldig.

10 000 i året

– Regjeringen innfører på kort varsel en avgift som gir en forskjell på vårt biodrivstoff og fossil diesel på 4 kroner. Privatkunder med dieselbil vil få en økt kostnad på 10 000 kroner pr år. Vi regner med at 90 prosent av omsetningen på stasjonene vil forsvinne, sier Geir H. Ingeborgrud, daglig leder i Eco-1.

Dette begrenser konkurransen i det norske drivstoffmarkedet til de fire store selskapene, mener Ingeborgrud.

Eco-1 har omsatt biodrivstoff i Norge siden 2007. De har i dag landsdekkende distribusjon fra Mandal til Honningsvåg. I år ligger selskapet an til å omsette for 1 milliard kroner i Norge og Sverige. Selskapet leverer kun bærekraftig biodrivstoff sertifisert under ISCC EU. Eco-1 er også medlem av Roundtable of Sustainable Biomass(RSB).

Annonse

– Eco-1 vurderer markedet for rent biodrivstoff til veitransport i Norge som dødt. Vi tvinges derfor legge ned den delen av vår drift, og øke vår satsning i Sverige, sier lederen i Eco-1.

Vil skrinlegge utvidelse

Forslaget får ikke bare konsekvenser for alle buss og transportselskaper, som i dag har valgt å benytte biodrivstoff for å kutte sine utslipp. Det rammer også de selskapene som dag driver med produksjon og distribusjon av biodrivstoff i det norske markedet, skriver Nobio i pressemeldingen.

Adesso overtok i 2015 (under navet Perstorp) biodeiselfabrikken i Fredrikstad i 2010. De har i dag 17 ansatte og produserer 120 000 kubikmeter per år. Det selges som rent biodrivstoff, lavinnblanding i vanlig diesel og som biofyringsolje.

– Vår plan har vært å gå gradvis over fra å selge til lavinnblandingmarkedet, som er sterkt presset på pris på grunn av import, til rent biodrivstoff og biofyringsolje. Med det «grønne skiftet» har vi sett et voksende marked for biodiesel i Norge og vi hadde derfor planer om å investere i en kapasitetsutvidelse. Denne vil ikke bli realisert om den varslede avgiften på biodrivstoff blir innført. Hva som vil skje utover det er ennå for tidlig å si, sier Pernilla Blackenfelt, Adesso Bioproducts.

Neste artikkel

Uenige i hvilke klimaeffekter som skal regnes med