Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dyrevernlobbyistene klatrer mest

Frontfigur Live Kleveland i Dyrevernalliansen gjør et kjemperykk på årets maktliste.

Live Kleveland er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, som hun også var med å starte. Hun er utdannet jurist. Foto: Stian Eide
Live Kleveland er kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, som hun også var med å starte. Hun er utdannet jurist. Foto: Stian Eide

Organisasjonen tilskrives «æren» for at egg fra burhøns fases ut. Dyrevernalliansen samarbeider også tett med dagligvarekjedene.

– Du har gått fra plass nummer 61 på maktlista til plass nummer 18. Er du overraska?

– Jeg har ikke så sterke oppfatninger om det, fordi man uansett bør ta denne type lister med noen store klyper salt.

– En overforenkling

– Er du enig i plasseringen din på lista?

– Hvis makt defineres som påvirkningskraft, varierer det med ulike situasjoner. Å framstille makt som aktører på en lineær liste, er en overforenkling. Jeg tror alle som står på lista er veldig klar over det.

– Hvordan jobber dere for å få innflytelse?

– Først og fremst ved å sørge for kunnskap om utfordringer og mulige løsninger. Vi setter konkrete mål, og arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. I tillegg kommuniserer vi med forbrukerne.

Prioriterer pelsdyr, kylling, høns og gris

Annonse

– Du har fått plass nummer 18 på maktlista, mens de andre dyrevernsorganisasjonene ikke har kommet med på lista i det hele. Hvorfor har Dyrevern­alliansen så mye mer makt enn de andre dyrevernsorganisasjonene?

– Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensivt dyrehold. Derfor prioriterer vi dyr som pelsdyr, kylling, høns og gris. Dette bidrar til konkrete endringer som er merkbare og synlige for landbruksorganisasjonene og politiske partier.

– Dere har bidratt til å avvikle pelsdyrnæringa i Norge, en næring som har dokumentert bedre dyrevelferd enn i mange andre land. Er det egentlig en seier for dyrevelferden at andre land overtar produksjonen?

– Norsk pelsbransje har lenge markedsført seg aktivt i blant annet Russland og Kina gjennom markedsføringsorganene Saga Furs og Kopenhagen Fur. De bidrar dermed aktivt til å bygge opp markedet i land der bevisstheten om dyrevelferd er lav. Avvikling av norsk produksjon vil sette en stopper for dette. Norge står for kun èn prosent av verdens pelsproduksjon med rundt en million skinn i året, så det finnes uansett ingen stor markedsandel å overta.

Vil snu norsk landbruk

– Hvilke mål og ambisjoner har dere for året som kommer?

– Vi fortsetter arbeidet vårt for en styrt avvikling av norsk pelsnæring med overgangsstøtte til oppdretterne. I tillegg jobber vi videre for å snu norsk landbruk i mer dyrevennlig retning.

– Hvor viktig er det for Dyrevernalliansen å lykkes med den nye sertifiseringsordningen for dyrevelferd?

– Dyrevernalliansens visjon er at alle dyr i menneskers varetekt skal ha god livskvalitet. Slik det er nå, tvinges dyrene til å produsere mest mulig kjøtt, egg og melk for minst mulig penger. Vi arbeider for et landbruk der god dyrevelferd lønner seg for bonden. Dyrevernsmerket er et av flere tiltak for å nå dette målet og realisere visjonen.

– Hva er de viktigste maktkampene Dyrevern­alliansen har vunnet i 2018?

– Vi er ikke i mål, men det var et viktig gjennombrudd at regjeringen går inn for avvikling av pelsnæringa. Fremover arbeider Dyrevernalliansen for en ansvarlig avvikling som tar hensyn til både dyr og oppdrettere. Vi er også stolte av å ha bidratt til at Rema 1000 faset inn kyllingen Hubbard for hele produksjonen sin. Remas valg beviser at det er mulig å produsere kylling med saktere vekst og bedre velferd enn Ross 308. Utviklingen går gjerne to skritt fram og så ett tilbake, men 2018 har vært et år med fin framgang for husdyrene våre her i Norge.

Neste artikkel

Borch: – Ikke gjort egne vurderinger