Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

DNT ung vil ha allemannsretten grunnlovfestet

DNT ung, ungdomsorganisasjonen i Den Norske Turistforening, mener Stortinget må sørge for at allemannsretten grunnlovsfestes.

DNT ung avholdt sitt landsmøte på Haukeliseter fjellstue denne helga. Der ble det vedtatt en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å følge opp saken som fikk flertall i forrige Storting. (Foto: Karl Erik Berge)
DNT ung avholdt sitt landsmøte på Haukeliseter fjellstue denne helga. Der ble det vedtatt en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å følge opp saken som fikk flertall i forrige Storting. (Foto: Karl Erik Berge)

– Jeg tror vi undervurderer hvor stor trusselen mot den norske friluftstradisjonen kan bli i årene som kommer. For det første får vi stadig mindre natur. Det bygges ned i høyt tempo, og de sammenhengende naturområdene blir færre og færre. For det andre blir allemannsretten stadig oftere utfordret. Vi ser begrensninger på telting, ulovlige stengsler i strandsonen og betaling for inngang, sier Anna Nes, leder i DNT ung.

Hun mener de ulike truslene for det friluftslivet vi kjenner vil føre til færre områder å utøve det enkle friluftslivet i.

– Dette er to sterke utviklingstrekk som til sammen skaper et større press mot allemannsretten enn vi tidligere har sett. Jeg tror at det presset bare kommer til å øke. Derfor haster det å gi allemannsretten det sterke rettsvernet som en grunnlovsfesting vil sørge for, sier lederen.

Krever 2/3 flertall

En grunnlovsendring krever 2/3 flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et flertall for grunnlovsfesting.

DNT ung oppfordrer nå et samlet Storting til å sikre at allemannsretten endelig grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.

Generasjonene etter oss

Lederen i DNT ung spør seg om allemannsretten er en så naturlig del av vår turkultur at vi risikerer at mange tar den for gitt. Hun mener derfor det er viktig å rope høyt om at det vernet vi har i dag ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene som kommer framover.

– Det at vi alle sammen skal ha lik tilgang til felles natur er en unik verdi ved samfunnet vårt, og en verdi som det er viktig at vi nedfeller i den høyeste rettskilden vi har. Det handler vel så mye om generasjonene som kommer etter oss, sier Anne Nes.

Neste artikkel

Vurderer egg-mulighetene våre i EU