Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Diskuterte beredskap i fagpressen

Beredskap på agendaen: I panelet satt redaktør i Fagbladet, Eva Ler Nilsen, redaktør i Bondebladet, Iver Gamme, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, og sjefredaktør i VG, Gard Steiro. (Foto: Karl Erik Berge)
Beredskap på agendaen: I panelet satt redaktør i Fagbladet, Eva Ler Nilsen, redaktør i Bondebladet, Iver Gamme, assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, og sjefredaktør i VG, Gard Steiro. (Foto: Karl Erik Berge)

Er Fagpressens medlemmer flinke nok til å løfte beredskap og sikkerhet som saksområde i sine ulike fagmedier? Det ble debattert i Pressens hus sist uke, etter innledning av direktør Elisabeth Sørbøe Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), pensjonert generalløytnant, Robert Mood og statsforvalter i Innlandet, Knut Storberget.

Elisabeth Sørbøe Aarsæther i DSB og Robert Mood er helt uenige om hvordan det står til med beredskapen her i landet. DSB-direktøren mente at pandemien viste at vi har øvd og har bra kontroll. Mood mener krisen har vist oss at vi har en sårbarhet som er for stor, og at dette bør gjøre oss urolige.

I panelet satt assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad, redaktør i Bondebladet, Iver Gamme, sjefredaktør i VG, Gard Steiro og redaktør i Fagbladet, Eva Ler Nilsen.

Hva gjorde fagpressen i forkant av koronapandemien? Var det noen som slo alarm? Var det noen som så det komme? Hva med andre områder der sikkerhets- og beredskapsstanken kan bli utfordret? Hva skjer da, var blant temaene som ble belyst. Samtalen ble ledet av Kaja Mejlbo, redaktør i Utdanning.

Matberedskap, mangel på arbeidskraft og kornlagring var blant temaene Iver Gamme var innom. Han mente dette hadde fått ny aktualitet gjennom pandemien, selv om matproduksjon og – distribusjon gikk bra under krisa.

Annonse

Gamme var også innom den gode dyrehelsa i Norge, og vårt lave forbruk av antibiotika. Det har også stor betydning for helseberedskapen, mente han.

Knut Storberget støttet Gamme angående kornlagring og ny aktualitet nå. Han viste blant annet til leder i VG om dette.

Neste artikkel

IT-ekspert: – Har de gjort hjemmeleksen sin?