Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dioksininnhold over tålegrensen i maten vår

Den norske befolkningen eksponeres i gjennomsnitt for mer dioksiner og dioksinlignende PCB fra mat enn tålegrensen.

Marine oljer: Enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer inneholder så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensene». Illustrasjonsfoto: Nofima
Marine oljer: Enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer inneholder så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensene». Illustrasjonsfoto: Nofima

Det konkluderer Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) i en risikovurdering av dioksiner og dioksinlignende PCB.

Matvaregruppene som bidrar mest er fet fisk, melk og meieriprodukter, og kjøtt. Dette er mat som er viktige for å dekke ernæringsbehov. Risikovurderingen er gjort på oppdrag fra Mattilsynet, skriver VKM.

VKM har kun vurdert risiko ved eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB fra kosten, og har ikke tatt hensyn til positive helseeffekter av mat eller næringsstoffer i maten.

Svært giftige

Dioksiner og dioksinlignende PCB er tungt nedbrytbare, fettløselige og svært giftige organiske miljøgifter som hoper seg opp i næringskjeden. De havner i dyrefôr og mat fordi de finnes i miljøet.

Dioksiner og dioksinlignende PCB i maten gir ikke akutte helseeffekter. Det er først og fremst mengden i kroppen etter opphoping over mange år som kan gi helseskader.

I 2018 fastsatte Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (EFSA) en tålegrense på 2 pikogram TEQ per kilo kroppsvekt per uke. VKM brukte denne tålegrensen til å karakterisere risiko for den norske befolkningens eksponering for dioksiner og dioksinlignende PCB.

Tålegrensen ble satt på bakgrunn av at menn som ble eksponert for dioksiner og dioksinlignende PCB i fosterlivet og i barndommen, fikk redusert konsentrasjon av sædceller.

Lavere i norskprodusert mat

Helle Katrine Knutsen, faglig leder for risikovurderingen, løfter frem tre viktige funn.

– For det første har VKM har kommet fram til at overskridelsen av tålegrensen i Norge er omtrent av samme størrelse som EFSA beregnet for den europeiske befolkningen. For det andre er innholdet av stoffene noe lavere i norskprodusert fisk, kjøtt, melk og egg enn i tilsvarende mat produsert i andre land, sier Knutsen og legger til:

– For det tredje inneholder enkelte matvarer, som fiskelever, brunt krabbekjøtt, reinsdyrlever og noen typer marine oljer så mye dioksin og dioksinlignende PCB at inntak kan gi eksponering langt over tålegrensene.

Innhold kombinert med konsum

Eksponering, det vil si mengden vi får i oss av disse stoffene, ble beregnet ved at data på gjennomsnittlig innhold av dioksiner og dioksinlignende PCB i mat ble kombinert med data på konsum av de ulike matvarene.

VKMs faggruppe for forurensninger, naturlige toksiner og medisinrester har godkjent risikovurderingen.

Neste artikkel

Dioksininnhold over tålegrensen i maten vår