Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Det brant i 134 driftsbygninger i 2018

Totalt ble det registrert 134 branner i driftsbygninger med forsikrijngsutbetaling over 100 000 kroner i 2018. Dette er på samme nivå som 2017, som var beste resultat på ti år.

Bildet er fra en brannøvelse i regi av Lillehammer og Øyer brannvesen. Foto: Linda Sunde

I ni av brannene var det husdyr som mistet livet. Dette er fortsatt ni for mye, men tilbake i 2014 var det 30 husdyrbranner.

Norske bønder har selv bidratt til å snu den svært negative trenden for landbruksbranner. Nå skal samme oppskrift brukes for å ta grep om boligbranner, skriver Landbrukets brannvernkomité i en pressemelding.

Har avdekket store el-feil

Etter at en spesialtilpasset el-kontroll for landbruksbygg ble utviklet og tatt i bruk, har antallet branner i husdyrbygg gått betydelig ned.

– Norske bønder har vært flinke til å ta i bruk ny el-kontroll med elektrotermografering. Dette har avdekket store mengder brannfarlige el-feil, som har blitt utbedret. Det fortjener næringa honnør for, sier Pål-Arne Oulie, styreleder i Landbrukets brannvernkomité.

Siden brannetterforskningen i Norge ikke prioriterer landbruksbranner, var «brannårsak ukjent» forklaring på to av tre landbruksbranner i myndighetenes brannstatistikk.

Dette ga lite konkret å jobbe mot.

1 av 2 branner koples til el-installasjon

For å finne brannårsakene i landbruket, gjennomførte Landbrukets brannvernkomité en undersøkelse i 2010.

Annonse

Siden de aller fleste branner starter med små branntilløp, og de fleste av disse igjen slukkes av bonden selv før større skade oppstår, ga dette mulighet å få et mer nøyaktig bilde av brannårsaker.

Til sammen der 2 600 bønder bidro og det ble rapportert om 108 branner og branntilløp, som ga et tydeligere bilde.

Nærmere 50 prosent av branntilløpene hadde sammenheng med elektrisk installasjon og ytterligere 20 prosent hadde sammenheng med elektrisk utstyr.

Ny kontrollform avdekket feil

Det ble så gjennomført et pilotprosjekt med el-kontrollører sertifiserte for næringsbygg og elektrotermografering i 2013, dvs. bruk av infrarødt kamera for å kunne se varmgang. Og det viste et skremmende bilde.

– Vi oppdaget at el-kontrollformen som til da var benyttet i landbruksbygg i for liten grad avdekket brannfarlige feil. Og 60 % av de alvorlige brannfarlige feilene som ble avdekket med ny kontrollform kunne spores tilbake til elektrikerfeil, forteller Oulie.

Vil finne ut av boligbranner

Det som ikke er positivt i 2018 er utviklingen i boligbranner i landbruket.

Nå vil Landbrukets brannvernkomité igjen be om bøndenes hjelp til å avdekke brannårsakene og kommer til å sende ut en ny branntilløpsundersøkelse der det oppfordres til å bidra med å sende inn egne opplevelser med branntilløp.

Det vil gi mulighet for å snu den negative trenden på boligbranner, slik det ble gjort for driftsbygninger.

Neste artikkel

Elise har fylt på med HMS-kunnskap