Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Det bør ikke være lov

Politikere reagerer på at Norge importerer kjøtt fra dyr som blir avlivet uten bedøvelse.

Talspersoner i Høyre, Sp og MDG tar avstand fra avlivningsmetoden som blir benyttet under slaktingen. Geir Pollestad mener landbruksministeren raskt bør avklare om det er mulig å stoppe denne importen. (Arkivfoto: Anders Sandbu)
Talspersoner i Høyre, Sp og MDG tar avstand fra avlivningsmetoden som blir benyttet under slaktingen. Geir Pollestad mener landbruksministeren raskt bør avklare om det er mulig å stoppe denne importen. (Arkivfoto: Anders Sandbu)

Flere politikere reagerer nå på at Norge importerer kjøtt fra dyr som ikke er bedøvet før avliving.

Bondebladet skrev i nr. 7 at samtidig som du kan komme i fengsel i Norge om du avliver et dyr på en inhuman måte, er det fullt lovlig å importere halalkjøtt fra land der dyra er avlivet ved å skjære over halspulsåren deres – uten at de først har fått bedøvelse.

Spesialveterinær Elisiv Tolo har ansvar for bedøving og avliving i Animalia. Hun veileder blant annet landets slakterier, og er oppdatert på hvordan dyra reagerer på de ulike slaktemetodene.

– Ut fra et dyrevelferdsperspektiv er det uakseptabelt å slakte uten bedøving. Det er for dyret som det ville vært for deg, om noen hadde skåret over strupen på deg. Det er det som skjer, dyret snittes fra øre til øre. Dyrene kan oppleve intens frykt og unødig lidelse, inkludert drukningsfornemmelser ved innpusting av blod og vominnhold, forteller hun.

– Bør ikke være lov

Geir Pollestad (Sp) er leder for næringskomiteen på Stortinget. Han ønsker nå å stoppe denne importen.

– Jeg synes ikke vi burde importere kjøtt som er produsert under krav til dyrevelferd som ikke er akseptable i Norge. Landbruksministeren bør derfor raskt avklare om det er mulig å stoppe denne importen, sier han til Bondebladet.

Harald Moskvil, landbrukspolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, går i samme retning.

– Det bør ikke være lov å importere kjøtt fra dyr som er halalslaktet uten bedøvelse. Skal vi importere halalkjøtt, bør vi stille krav til bedøvelse. På samme måte bør vi stille krav knyttet til dyrevelferd ved import av annet kjøtt, sier Moskvil.

Vil ta det opp med ministeren

Næringspolitisk talsperson for Høyre, Margunn Ebbesen, tar avstand fra denne avlivningsmetoden.

– Hvis informasjonen det vises til, stemmer når det gjelder import av halalkjøtt og kosherkjøtt, er det svært beklagelig, og Høyre tar selvfølgelig avstand fra slike metoder for avlivning. Det reiser et behov for å se nærmere på importen av kjøtt fra andre land, og hvorvidt avlivingsmetodene som foregår utenfor Norges grenser er i tråd med egne standarder for dyrevelferd, eventuelt hvordan vi i forhandlinger kan påvirke dette, sier hun.

Annonse

– Jeg vil personlig ta initiativ til en diskusjon om dette med departementet. Som sagt det er like viktig å vurdere hvordan Norge kan være en pådriver for god dyrevelferd i internasjonalt landbrukssamarbeid. Også dette vil jeg ta opp med landbruksministeren, sier Ebbesen.

Importkvoter

I fjor ble det importert 29 990 kilo halalkjøtt og 5 068 kilo kosherkjøtt til Norge. Kjøttet ble importert på kvotene fra Tyskland, Frankrike, Nederland og Storbritannia.

For 2020 er importkvoten satt til 30 000 kilo halalkjøtt og 15 000 kilo kosherkjøtt.

Det er kun registrerte trossamfunn som kan søke om å importere fra halal- og kosherkvotene.

– Saging

En undersøkelse gjort på slakterier i EU som utførte halalslakt av storfe uten bedøvelse, viste at de beste slakterne i snitt brukte tre snitt på å kutte strupen på store dyr, mens de dårligste trengte 27 snitt før strupen var overskåret.

– Dette vil jeg kalle saging, og det er med stor sikkerhet smertefullt. Det er vanskelig å kutte strupen på en stor og muskuløs okse. Hvis det ikke utføres optimalt eller hvis blodet koagulerer og blodårene tilstoppes, kan det ta opp til seks minutter før dyret mister bevisstheten, sier Elisiv Tolo i Animalia.

Hun forteller at de som kartla halalslaktingen i EU observerte at noen av dyrene som hadde fått skåret over strupen forsøkte å reise seg flere ganger før de falt sammen.

Det finnes imidlertid en mer human avlivingsmetode kalt «post cut stunning». Da skytes dyret like etter at strupen er skåret over. Dette kreves ved halalslakting i Østerrike, Estland, Latvia og Slovakia.

– Dette kan redusere tiden dyret opplever, sier Tolo.

Bedøver med strøm eller boltepistol

Historisk har halalslakting normalt blitt gjort uten bedøvelse, men mange muslimer aksepterer i dag at dyra bedøves før strupen skjæres over, såfremt hjertet slår.

Når man halalslakter på norske slakterier blir dyrene først bedøvet med strøm eller med boltepistol. Fjærkre bedøves med gass. Deretter kommer en velsignelse fra en troende muslim, før halspulsåren kuttes.

Nortura produserer halal kylling, storfe og småfe, og selger totalt rundt 2500 tonn halalkjøtt i året.

– Vi opplever at vi har tillit i det norske halalmarkedet. Mange ønsker å få tak i kjøtt som er trygt, norsk og produsert etter strenge krav til bedøvelse, dyrevelferd, hygiene og kvalitet, sier Tanita Kveinå i Nortura. •

Neste artikkel

Fylkesleiar heisa flagget for regjeringserklæringa