Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Den glemte fare

Nesten 40 år etter at helsefarlig og kreftfremkallende asbest ble forbudt å bruke i Norge, har de fleste kommuner fremdeles asbest i sin bygningsmasse.

En fersk rapport fra Arbeidstilsynet viser at de færreste har gjennomført kartlegging av asbest i sine bygg. Når asbest rives eller bearbeides, vil det ofte frigjøres asbeststøv med ørsmå asbestfibre.

Arbeidstakere som puster inn asbeststøv har økt risiko for å utvikle asbestrelatert sykdom, og man er særlig bekymret for lungekreft og kreft i lungehinnen (mesoteliom).

Kommunene og fylkeskommunene har plikter både som byggherre og som arbeidsgiver for å forebygge eksponering for asbest.

– Det er viktig at kommunene og fylkeskommunene fremover sikrer opplæring av nyansatte vaktmestere og annet eget driftspersonell, som elektrikere og rørleggere, som gjør at de har nok kunnskap om asbest og kan sørge for rutiner som forebygger eksponering for asbest, sier direktør Trude Vollheim.

Neste artikkel

Ny og bedre søknadsløsning for asbestarbeid