Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil gi næringa en sjanse først

Landbruksministeren vil først se om svinenæringa klarer å skjerpe dyrevelferden. Skjer ikke det, vil han «tøffe seg».

Tirsdag ettermiddag møtte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) en samlet svinenæring i Landbruks- og matdepartementet. Statsråden ber næringa rydde opp, etter den siste tidens avdekkede tilfeller av vanskjøtsel i slaktegrisnæringa. (Foto: Anders Sandbu)

Tirsdag ettermiddag møtte landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) en samlet svinenæring i Landbruks- og matdepartementet. Til stede var både Bondelaget, Småbrukarlaget, Nortura, KLF og Norsvin.

Bakteppet for dialogmøtet, var den siste tidens avdekkede dyretragedier i slaktegris-næringa - spesielt i Rogaland. Det mest omtalte tilfellet, er funn av 100 døde griser hos en produsent i Time kommune. Den siste tertialrapporten fra Mattilsynet viser også et større omfang av regelbrudd i næringa enn tidligere.

Tirsdag varslet statsråden at det kan bli aktuelt for han å rasle med sabelen overfor næringa:

– Svinenæringa må nå skjerpe seg. Dersom det ikke skjer, vil jeg tøffe meg, sier Jon Georg Dale (Frp).

Annonse

Landbruket har selv iverksatt flere tiltak i kjølvannet av den siste tidas brudd på dyrevelferdsregelverket. KLF og Nortura har, som Bondebladet omtaler i denne ukas avis, vedtatt et nytt dyrevelferdsprogram med en handlingsplan for bedringer. Flere obligatoriske veterinærbesøk er blant ingrediensene. Trekk i slakteoppgjøret kan også bli aktuelt, dersom avvik ikke blir lukket i tide.

I tillegg til dette programmet, utreder Nortura nå om de skal nekte å ta imot dyr fra såkalte «versting-bønder», det vil si bønder med gjentatte brudd på dyrevelferdsregelverket.

Bondebladet kommer tilbake med mer.

Neste artikkel

Rema går for økologisk svin