Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Dale vil finne gjerdeløsninger med Bane Nor

Samferdselsminister Jon Georg Dale skal ha møte med Bane Nor og berørte parter om manglende vedlikehold av gjerder langs jernbanelinja.

Håvard Helgeland, leder i Rogaland Sau og Geit, krever at Bane Nor ordner opp i mangelende vedlikehold snarest. (Foto: Colourbox)
Håvard Helgeland, leder i Rogaland Sau og Geit, krever at Bane Nor ordner opp i mangelende vedlikehold snarest. (Foto: Colourbox)

Mange sauebønder i Rogaland har de siste årene opplevd å miste eller få dyr skadet av toget. Dette skyldes manglende vedlikehold av gjerder langs jernbanelinja, mener Rogaland Sau og Geit (Bondebladet 10. oktober).

Annonse

Håvard Helgeland, leder i Rogaland Sau og Geit, krever at Bane Nor ordner opp snarest. Fylkeslaget har sendt brev til Bane Nor, landbruks- og matminister Olaug Bollestad, samferdselsminister Jon Georg Dale og Norsk Sau og Geit.

– Det er alltid trist når dyr dør som følge av togpåkjørsler. Det jobbes kontinuerlig for å forebygge dyrepåkjørsler langs jernbanelinjer gjennom blant annet å vedlikeholde gjerder og sette opp nye. Bane Nor har ansvaret for å vurdere hvor behovet for å vedlikeholde og eventuelt å sette opp nye gjerder er størst. Oppsett av gjerder må også ses i sammenheng med andre tiltak som er egnet for å forhindre dyrepåkjørsler, skriver Jon Georg Dale i en epost til Bondebladet.

– Dette er noe vi er opptatt av, og jeg møtte en gårdbruker i Rogaland i september som ga meg et tydelig bilde av saken. I oppfølgingen av dette har jeg derfor nylig hatt møte med Landbruks- og matdepartementet for å diskutere utfordringene. 28. oktober skal Samferdselsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet også ha et møte med berørte parter og Bane Nor, slik at vi sammen finner de beste løsningene i denne saken, skriver Dale videre.

Neste artikkel

Nok dyr som har lidd på grunn av dumskap