Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

– Brannkontroll er til bondens egen fordel

Antall omkomne fjørfe i landbruksbrann er tredoblet siden 2016. El-kontrollører mener bøndene må bevisstgjøres mer. Vi ble med på el-kontroll hos Ole Petter Sandmør i Tolga.

Den faglige el-kontrollen blir gjort hvert tredje år. - Det er viktig at bonden gjør en egenkontroll, og ikke bare huker av på et skjema at han har gjort det. Her er det et samspill mellom bonde og kontrollør, sier Morten Haslev (t.v.) i El-sikkerhet Midt-Norge. Her er han og Gunnar Flataukan i Elsikker AS på kontroll hos kyllingbonde Ola Petter Sandmør. (Foto: Anders Sandbu)

Selv om antall husdyrbranner har falt kraftig siden 2014, er det store forskjeller mellom produksjonene. I fjørfenæringa har utviklingen gått i feil retning de siste åra.

Det viser statistikk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Tallene er korrigert for nedgangen i antall gårdsbruk.

* To av ni branner i norsk landbruk i 2018, der hvor husdyrliv gikk tapt, skjedde i fjørfebygg.

* Ser man på antall omkomne dyr i fjørfebranner, har det vært mer enn en tredobling de siste årene. Mens det i 2016 omkom 7 500 fjørfe i husdyrbrann, var tallet oppe i drøyt 24 000 i fjor.

– Det er to alvorlige fjørfehus-branner i 2018 som gir dette bildet. I den ene brannen, på Finnøy i Rogaland, omkom 20 000 kyllinger. I den andre brannen, omkom 4 500 ender, opplyser styreleder Pål-Arne Oulie i Landbrukets brannvernkomité til Bondebladet.

Opplevde brann i 2004

Kyllingprodusent Ole Petter Sandmør i Tolga kommune opplevde brann i kyllinghuset i 2004. Hverken dyr eller mennesker kom til skade, men de materielle skadene var store.

– Brannen var veldig omfattende, rask og eksplosiv. Brannårsaken var knyttet til en varmtvannsvasker som manglet en enhet. Det var her det utviklet seg mest varme. Men hell i uhell, var ikke verken dyr eller folk involvert, forteller Sandmør.

Vi møter ham på hjemgården i Østerdalen, under en omfattende el-kontroll foretatt av to kontrollører fra to ulike selskap: El-sikkerhet Midt-Norge og Elsikker AS. Disse finner en hel del å sette fingeren på. I alt avdekker kontrollen 96 feil.

96 avvik er «standard»

Halvparten av feilene er «klasse 2-avvik». Dette er viktige avvik som må utbedres i henhold til nærmere anbefaling. Ett av avvikene er «klasse 3-avvik» – den alvorligste typen. Disse avvikene er alvorlige, og må utbedres straks.

Hos Sandmør, finner kontrollørene ett klasse 3-avvik i kjelleren, hvor en kabel tilsluttet varmtvannsberederen viser tegn til varmgang.

96 feil kan høres svært mye ut. Men det er på ingen måte noe uvanlig tall, skal man tro kontrollørene.

– Dette antallet er helt på gjennomsnittet. Vi fant knuste stikkontakter i kyllingfjøset, og mange feil i våningshuset. Han har flere feil på grunn av at dette er et større bruk, forteller daglig leder Morten Haslev i El-sikkerhet Midt-Norge etter kontrollen.

Ulike holdninger til kontrollørene

Annonse

Han viser til et langt verre tilfelle, i Hamar-traktene, hvor kontrollørene fant hele 160 avvik. Bonden var heller ikke av den mest samarbeidsvillige typen.

– Da vi skulle foreta kontrollen, ville ikke bonden ha verken oss eller Gjensidige på gården. En annen kunde erkjente at nå var det på tide med en ny el-kontroll, men han mente det ble for dyrt å betale 10 000 kroner – som er prisen nå. To uker seinere, begynte strømmen hans å bli borte, men han drøyde med kontrollen. Da vi til slutt fikk gjort denne kontrollen, oppdaget vi at det var 120 grader i sikringsskapet i en av bondens driftsbygninger. Her snakker vi om glødende metall, sier Haslev.

Han betegner bøndenes holdninger til el-kontrollørene som «både-og». Noen bønder gidder ikke å selv være med under kontrollen, da de anser dette som bortkastet tid, forteller han.

– De som er kritiske alt før kontrollen har begynt, er imidlertid veldig glad for kontrollen etter at vi har utført den. I løpet av den tiden, har det skjedd en holdningsendring hos bonden. Grunnen til dét, er at vi finner alvorlige feil, påpeker el-kontrolløren – som også er el-takstmann og installatør. På toppen av det hele, er han sauebonde.

– Har jeg glemt noe nå?

Kyllingprodusent Sandmør i Tolga er på sin side bare glad for å få elkontrollbesøk.

– Besøk av el-kontrollører, betyr svært mye. Det gir meg en trygghet. Dessuten får jeg mulighet til å se utviklingen på utstyrsfronten, jeg får informasjon om nye systemer på markedet, og jeg får avdekket svakheter i et voksent hus som har stått noen år. Jeg driver også en produksjon som er forbundet med ganske høy risiko, men jeg vil påstå at jeg har plukket bort de verste feilene sjøl, sier han til Bondebladet.

Bonden har ikke tall på hvor mange ganger han har stått opp om natta for å sjekke ulike brannfeller – eksempelvis kaffetraktere og mobilladere.

– Du tenker på det hele tida. Før jeg legger meg om kvelden, tenker jeg alltid: «Har jeg glemt noe nå?» sier bonden, som også har tatt grep ved å gå fra fyringsolje til flisfyring.

– Skjerp egenkontrollen

Firmaet Haslev leder, fant i fjor 118 «klasse 3-avvik» på gårder rundt omkring i Østerdalen og Gudbrandsdalen. Haslev mener det er en del slurvefeil rundt omkring, og oppfordrer bønder til å foreta reell egenkontroll.

Dét gjør de færreste, erfarer han.

– Av de kontrollene jeg har vært med på, har om lag 5 prosent av bøndene gjort egenkontroll i det elektriske anlegget – og ingen av disse bøndene har ment at det finnes noen feil. Jeg går så inn og sjekker tilstanden, og da ser jeg med én gang at det er feil der. Typisk, er varmgang i støpsel. Vi må bevisstgjøre den norske bonden på at el-kontroll er til bondens egen fordel, sier Haslev.

– Rådene burde være klare. Men vi ser at bonden har en stressende hverdag, med sinnssykt mye å huske på. Vi kan ikke tvinge bøndene til å gjøre denne egenkontrollen, men vi burde ha kunnet «monitorere» at bøndene faktisk gjør noe mer enn bare å huke av punkter på et skjema, sier daglig leder Gunnar Flataukan i Elsikker AS, som også er med på kontrollen hos kyllingbonden.

De to kontrollørene anslår at 30 prosent av feilene de finner, er feil bøndene selv kunne ha funnet. Beskjeden til bøndene er derfor klar: Skjerp bevisstheten og egenkontrollen, og følg opp de anbefalingene el-fagfolkene gir.

Neste artikkel

Meir trend enn boble