Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bra tertial for Tine

Endret forbrukermønster og kostnadsreduksjoner ga Tine et driftsresultat på 821 millioner kroner for andre tertial. Det er 218 millioner bedre enn i 2019.

En stor del av grunnen for det hyggelige resultatet er engangseffekter og faktorer vi ikke kan regne med framover, mener konsernsjef Gunnar Hovland i Tine. Arkivfoto: Linda Sunde
En stor del av grunnen for det hyggelige resultatet er engangseffekter og faktorer vi ikke kan regne med framover, mener konsernsjef Gunnar Hovland i Tine. Arkivfoto: Linda Sunde

Det er pandemien som har gitt endret forbruksmønster. Det sammen med kostnadsreduksjoner, ga resultatløft for Tine-gruppa i andre tertial.

I tillegg påvirket lave energipriser, en mer balansert melkeinngang og økt iskremsalg driftsresultatet positivt mot samme periode i fjor, skriver Tine.

– Det er gledelig å se at det harde arbeidet som er gjort helt fra gård til butikk viser seg i resultatet vårt. Det er likevel viktig at både vi og omverdenen forstår at jobben ikke er gjort og at eierne våre fortsatt står under et hardt press. En stor del av grunnen for det hyggelige resultatet er engangseffekter og faktorer vi ikke kan regne med at blir med oss videre. Dette understreker behovet for å ikke bare lykkes kortsiktig, men også med våre langsiktige utfordringer, sier konsernsjef Gunnar Hovland, i en kommentar til resultatet.

Melk, ost og yoghurt opp

Salgsinntektene i andre tertial var 8 012 millioner kroner, en vekst på 1,6 prosent sammenlignet med andre tertial 2019. Salgsinntektene hittil i år er 1,7 prosent over samme periode i fjor.

Annonse

Koronakrisen påvirket samtlige av Tines virksomhetsområder også i andre tertial. Et endret forbruks- og feriemønster med økt hjemmekonsum ga salgsvekst innenfor dagligvare, mens pandemien fortsatt påvirker storhusholdningskanalen, altså hoteller, restauranter etc negativt.

Situasjonen ga en betydelig vekst innenfor husholdningsprodukter som melk, ost og yoghurt – hvor kategorien ost opplevde en volumvekst på 16,5 prosent sammenlignet med samme tertial i fjor. For kategorien søtmelk og yoghurt var volumveksten på henholdsvis 9,1 og 8 prosent.

Gevinst av salg i Bergen

Hittil i år er driftsresultatet 1 486 millioner kroner, 555 millioner kroner bedre enn tilsvarende periode i fjor.

Resultatutviklingen preges blant annet av høye engangseffekter i første tertial, hovedsakelig gevinst fra salg av gammelt anlegget i Bergen.

I andre tertial 2020 var det forbedringseffekter i driften på 135 millioner kroner sammenlignet med samme periode i 2019. Effektene knytter seg til drifts- og prosessforbedringer samt innkjøps-effekter.

Neste artikkel

Danmark: Bønder uten automatisk melking best mulighet til høy avanse