Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Borgarting lagmannsrett: Felling av ulv var ulovlig

Borgarting lagmannsrett slår fast at fellingen av ulveflokkene Julussa og Osdalen i 2018 var ulovlig.

WWF tapte først saken i Oslo tingrett, før den kom opp i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor. (Foto: Shutterstock/Gu1Ms)
WWF tapte først saken i Oslo tingrett, før den kom opp i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor. (Foto: Shutterstock/Gu1Ms)

En seier for naturen, skriver WWF Verdens naturfond i en pressemelding.

– Dette er en sårt tiltrengt seier for ulven og for naturen. For hvert eneste år mister vi mer natur, så vi må ta vare på våre kritisk truede dyrearter i Norge. Vi er svært fornøyde med at retten slår fast at Norge har et selvstendig ansvar for å verne den felles sør-skandinaviske ulvebestanden, sier Karoline Andaur, fungerende generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Tapte i Oslo tingrett

WWF tok staten til retten i 2017, med bakgrunn i at den norske rovdyrforvaltningen strider med Grunnloven, naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen.

WWF tapte først saken i Oslo tingrett, før den kom opp i Borgarting lagmannsrett i desember i fjor.

– Dommen fra lagmannsretten er svært lang og omfattende. Nå skal vi gå grundig gjennom den for å forstå rettens syn og hva alle implikasjonene av den vil bli, sier Andaur.

Bør føre til endringer

Lagmannsretten kom frem til at staten brukte loven feil da de tildelte lisensfellingskvoter i ynglende flokker i 2017 og 2018, mer nøyaktig naturmangfoldlovens paragraf 18 c.

Denne samme paragrafen har blitt brukt for å begrunne skyting av ulv innenfor ulvesonen hvert år siden.

Annonse

– Dette er en viktig avgjørelse for rettssikkerheten til norske arter, sier Andaur.

Generalsekretæren i WWF forventer at dommen vil føre til endringer i hvordan staten forvalter truet norsk natur fremover.

– Vi står midt i en naturkrise. På verdensbasis har vi allerede mistet over halvparten av våre ville dyr de siste femti årene. Likevel har myndighetene i flere år åpnet for omfattende lisensjakt som holder ulvebestanden på permanent kritisk truet nivå, sier Andaur.

Bondelaget forventer at dommen ankes

Bondelaget forventer at avgjørelsen vil bli anket til Høyesterett.

– Skulle dommen blir stående, må Klima- og miljødepartementet gå inn å gi en klar instruks om å utrede alle revirer slik at rovviltnemndene får tilstrekkelig grunnlag for sine vedtak, sier leder i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes.

WWF ønsker også at Lagmannsretten skulle avgjøre om forvaltningen må endres, fordi de mener at bestandens overlevelse ble truet av vedtakene. De fikk ikke medhold i dette.

Ikke truet

– Dagens forvaltning gjør ikke at bestandens overlevelse er truet, og vi er fornøyd med at dommen slår fast at dette ikke er tilfelle, sier Bartnes.

WWF anket også beslutningen om å ta ut 12 ulver utenfor sonen. De fikk ikke medhold i tingretten, og heller ikke i lagmannsretten.

– Dommen slår fast at streifulvene kunne felles fordi de var i beiteprioritert område. Det er viktig for å kunne opprettholde beitenæringen i disse områdene. Det handler om livskvalitet for de berørte så vel som dyrevelferd, sier Lars Petter Bartnes.

Neste artikkel

Planlegger traktoraksjoner over hele Norge