Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bønder og fiskere mest fornøyde

Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Det viser levekårsundersøkelsen til SSB.

Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989. Bønder, fiskere og leger er blant de mest tilfredse. Bildet er fra Haukås i Strandebarm. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)
Ni av ti sysselsatte er tilfreds med jobben sin, omtrent like mange som ved SSBs første måling i 1989. Bønder, fiskere og leger er blant de mest tilfredse. Bildet er fra Haukås i Strandebarm. (Illustrasjonsfoto: Karl Erik Berge)

Bønder, fiskere og leger er blant dem som er mest fornøyd med jobben. Samtidig opplever mange sysselsatte fysiske og psykiske arbeidsmiljøproblemer, skriver Statistisk sentralbyrå (SSB).

Tall fra Levekårsundersøkelsen om arbeidsmiljø 2019 viser at de eldste arbeidstakerne er mest fornøyd: 92 prosent i alderen 45–66 år er tilfreds med jobben, mot henholdsvis 85 og 86 prosent av sysselsatte i alderen 18–24 og 25–44 år.

Bønder, fiskere, kunsthåndverkere, ledere og leger er mest tilfredse, skriver SSB.

Utnytte kompetanse

Blant dem med lavest jobbtilfredshet er renholdere, sysselsatte i salgs- og kundeserviceyrker, samt ufaglærte hjelpearbeidere. Likevel oppgir de aller fleste i disse yrkene – om lag 80 prosent – at de er fornøyd med jobben sin.

– Jobbtilfredshet ser ut til å henge tett sammen med muligheter for å utnytte og videreutvikle kompetanse. Yrkesgruppene der flest oppgir at de har gode muligheter for å bruke utdanningen sin og lære nye ting, er også mest motivert og engasjert i arbeidet sitt. Dette er i all hovedsak de samme yrkesgruppene som trives best med jobben, sier seniorrådgiver Mari Lande With i SSB.

– Meningsfull og viktig jobb

95 prosent av bøndene og fiskerne som er spurte, svarer at de er tilfredse med jobben. Tallet er enormt høyt, mener generalsekretær Sigrid Hjørnegård i Bondelaget.

Mange opplever at det er meningsfullt å produsere mat og arbeide med dyr, mener Sigrid Hjørnegård.
Mange opplever at det er meningsfullt å produsere mat og arbeide med dyr, mener Sigrid Hjørnegård.

– Det må bety at de trives i den daglig jobben. Jeg tenker at mange bønder opplever at de har en meningsfull og viktig jobb. Det er veldig konkret, med store bidrag til fellesskapet og landet. Det tror jeg er noe av forklaringen, sier Hjørnegård.

Hun ser også poenget med å få bruke det en har lært, og å utvikle seg videre.

– Det å stadig gjøre det bedre, enten det er knytta til avlingsmengde, avl, dyrehelse eller andre ting. Det gir utfordringer og skaper motivasjon i det daglige, sier generalsekretæren.

Annonse

Hun er likevel klar på en ting. Det viktigste av alt er ei inntekt som er god nok til å leve av.

– Det er et stort steg i livet å overta en gård. En del unge flytter tilbake til bygda for å overta gården, og den største bøygen er gjerne inntekta. Mange finner mening med å produsere mat, arbeide med dyr og holde i hevd kulturlandskapet. Spørsmålet er om en kan leve et normalt liv ved siden av, og særlig gjelder dette de mindre bruka, sier Hjørnegård.

Det å kunne ha et «normalt familieliv», og ha både tid og penger til å dra på ferie, slik som andre familier gjør, poengterer hun.

– Selv om mange bønder ikke kan være så lenge borte midt i vekstsesongen, betyr det nok mye å kunne dra på tur noen dager sammen, sier generalsekretæren.

Fysiske belastninger

Undersøkelsen viser at mange opplever ulike typer arbeidsmiljøproblemer.

– Tunge løft og andre fysiske belastninger er utbredt i yrker med høy jobbtilfredshet, som fiskere og bønder, men også i yrker hvor tilfredsheten er lavere, som blant sykepleiere og andre helseyrker, renholdere og byggearbeidere. De som har fysisk tungt arbeid, er også de yrkesgruppene som har mest jobbrelatert sykefravær, sier Mari Lande With i SSB.

Fysiske belastninger har samtidig blitt betydelig mindre vanlig over tid.

Mindre familieliv

Lærere, sykepleiere, politi og andre sikkerhetsyrker er særlig utsatt for psykososiale arbeidsmiljøproblemer, både i møte med pasienter, klienter og elever, og i forholdet til kolleger og ledere, skriver SSB,

Andre opplever i større grad at jobb går ut over privatlivet, det gjelder blant annet bønder.

Om lag 25 prosent av ledere, bønder og sysselsatte i medisinske yrker oppgir at krav på jobb forstyrrer hjemme- og familieliv, mot 15 prosent blant sysselsatte sett under ett.

Dette er samtidig noen av yrkesgruppene som er mest tilfreds med jobben sin.

Neste artikkel

Hvordan kan Tine løfte bondens økonomi?