Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bøndene får 200 millioner ekstra i investeringsstøtte

Rettes særlig mot små og mellomstore bruk.

Støtte: – Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding. Foto: Anders Sandbu
Støtte: – Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding. Foto: Anders Sandbu

Regjeringen øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner neste år. De 200 millionene kommer som ekstra penger over statsbudsjettet for neste år, og skal rettes særlig mot små og mellomstore bruk.

– Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til dette. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) i en pressemelding.

Hun påpeker at investeringsbehovet i jordbruket er stort. Flere steder har pengene til investeringer blitt søkt på og delt ut allerede på vårparten, ifølge landbruksministeren.

Totalt vil investeringsstøtten for neste år være på 879,5 millioner. Også i Arbeiderpartiet skryter de av pakka, og har sendt følgende kommentar.

– Jeg er svært glad for at Ap/Sp-regjeringen øker investeringsstøtten i jordbruket med 200 millioner kroner. Etter åtte år med nedprioritering fra høyreregjeringas side, kommer det endelig et løft for små og mellomstore storfe-bruk. Det er på tide, sier Arbeiderpartiets landbrukspolitiske talsperson Per Vidar Kjølmoen.

Tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet blir ikke offentliggjort før på mandag, og Bondebladet kjenner dermed ikke til innretningen i detalj, men ifølge Kjølmoen skal pengene gå både til bruk med melke- og ammekyr.

– Jeg er glad for at vi har funnet ekstra penger til ei gruppe som har slitt hardt under åtte år med høyreregjering. Det betyr at enda flere bønder kan komme i gang med nødvendige investeringer for framtida, og vi legger enda bedre til rette for et levende landbruk i hele landet, sier Kjølmoen.

Annonse

Erling Gresseth i Tyr er glad for at hans medlemmer nå er inkludert.

– Jeg er veldig glad for at de har tatt med ammeku og, det er veldig gledelig. Man skal av og til gi et klapp på skuldra, og det fortjener de nå, sier Gresseth.

– I Hurdalsplattformen står det litt om det, og der står det kun om melkeku. Jeg sendte et brev til landbruksministeren, hvor vi sa at vi regnet med det var en ren forglemmelse. Det gjelder akkurat samme krav i ammeku, og det bør være samme tildeling av støtte, sier Gresseth videre.

Neste artikkel

«Gris i Troms» jobber for å tredoble svineproduksjonen