Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Bondelaget om statens tilbud: Vesentlig avstand

Mener statens tilbud i jordbruksoppgjøret ikke møter bøndenes krav om inntektsløft.

Viil Søyland, Bjørn Gimming og Kjersti Hoff under fremleggelsen av tilbudet. Foto: Regjeringen
Viil Søyland, Bjørn Gimming og Kjersti Hoff under fremleggelsen av tilbudet. Foto: Regjeringen

Landbruks- og matdepartementet tilbyr jordbruksorganisasjonene 10,15 milliarder kroner i årets oppgjør. Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag overleverte 27. april et krav på 11,5 milliarder kroner til regjeringen.

Statens tilbud i jordbruksoppgjøret møter jordbrukets krav et godt stykke på kostnadskompensasjon, men ikke på inntektsløft, sier Bjørn Gimming, jordbrukets forhandlingsleder og leder i Norges Bondelag.

– For at bonden skal fortsette å produsere mat, trenger vi et kraftig inntektsløft, sier Gimming

Jordbruket la i sitt krav på 11,5 mrd.kr. til rette for å tette inntektsgapet til andre grupper i samfunnet med 100.000 kr. Det sammenliknbare tilbudet på 8,9 mrd.kr. legger opp til å tette inntektsgapet med 30.000 kr.

– Vi må sørge for at de som er i næringen blir med videre, og at unge tør å ta steget inn. Det er en vesentlig avstand mellom kravet på 100.000 kr i tetting av inntektsgap, og tilbudet på 30.000 kr. Dette vil utgjøre en stor forskjell for bonden, sier Bjørn Gimming.

Følger jordbrukets vurdering av kostnadsutviklingen

I tilbudet følger regjeringen langt på vei den ekstraordinære kompensasjonen i 2022 som jordbruket krever, og kostnadsutviklingen i 2023.

– Kostnadsveksten er uten sidestykke. Det ser ut som regjeringen har forstått alvoret i den situasjonen næringen står i. Nå er det viktig at den ekstraordinære utbetalingen for 2022 kommer raskt. Det er viktig for å sikre årets matproduksjon i en urolig tid, sier Bjørn Gimming.

– Nå skal vi lese tilbudsdokumentet nøye, det er omfattende. Oppgjøret i år er komplisert, det er mange elementer som skal må på plass. Vi vil se nøye på hvordan dette slår ut for bonden og norsk matproduksjon, sier Bjørn Gimming.

På bakgrunn av gjennomgangen vil jordbruket, Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, beslutte om det er grunnlag for å gå i forhandlinger eller ikke.

Neste artikkel

Lokalmat og Bondens marked